Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

29.12.2019

Szkolenia w Poznaniu: Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości, pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot, i podanie sposobu ich rozwiązania. Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości - służy poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych

 • Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS
 • Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali

 • Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej
 • Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej
 • Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali

3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • Teoria rachunkowości - zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości
 • Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości
 • Przykładowy Plan Kont wspólnot mieszkaniowych
 • Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych
 • Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych

 • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej
 • Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych

5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych

 • Rozliczenie kosztów dostarczania gazu
 • Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody
 • Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Rozliczenie kosztów wody i ścieków w podziale na poszczególnych użytkowników lokali wspólnoty mieszkaniowej

6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

 • Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych
 • Wyznaczenie wysokości zaliczek

7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych

 • Dane do opracowania planu gospodarczego
 • Sporządzanie planu gospodarczego
 • Zakres rzeczowy planu gospodarczego
 • Zmiany planu gospodarczego
 • Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej

8.Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych

 • Tryb zwołania zebrań według ustawy o własności lokali
 • Tryb głosowania uchwał
 • Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości
 • Przebieg zebrania wspólnoty
 • Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu
 • Uchwały i listy do glosowania

 

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »