Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.05.2021

Szczepienia przeciw COVID-19. Pracownik z dodatkowym dniem wolnym?

Pracownicy powinni mieć dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 – twierdzi klub parlamentarny Lewicy, który skierował do Sejmu projektu odpowiedniej nowelizacji. Dzień wolny miałby przysługiwać w sytuacji, gdy dany pracownik posiada skierowania i przedstawi je swojemu pracodawcy najpóźniej dzień przed dniem planowanego szczepienia.

„Z doniesień medialnych wynika, że zdarzają się przypadki utrudniania szczepień przez pracodawców. Uzasadniają to dobrowolnością szczepień oraz kolizją z obowiązkami służbowymi. Opisana praktyka jest karygodna, ale pracodawcy wykorzystują lukę w przepisach, która jest uzupełniana zgodnie z zamierzeniem projektodawcy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano zmiany w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Autorzy projektu proponują dodanie art. 21g, który przyznałby pracownikowi – również temu zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia – dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 na podstawie skierowania. Warunkiem byłoby przedstawienie skierowania pracodawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wykonania tego szczepienia.

„To rozwiązanie analogiczne do zastosowanego w art. 81 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), z pominięciem zasady obniżenia wynagrodzenia w przypadku niespełnienia warunku ustalenia osobistego zaszeregowania. Projektodawca proponuje, aby wynagrodzenie za ten dzień było równe wynagrodzeniu w przypadku, gdyby pracownik przepracował ten dzień na zasadach ogólnych” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt trafił do Sejmu 12 maja 2021 r.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz