Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.07.2014

System wydawania interpretacji podatkowych wymaga zmian

Resort finansów powinien podjąć działania w celu poprawy jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji indywidualnych – to jedno z najważniejszych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych między 2011 a połową 2013 r.

Od kilku lat widoczny jest stały wzrost zapotrzebowania na indywidualne interpretacje podatkowe. W 2008 wydano ich łącznie 24,2 tys., a w 2012 r. już 36,8 tys.

„Rosnące zapotrzebowanie na interpretacje przepisów podatkowych to wynik zmiennego i nieprecyzyjnego prawa. Niejasność prawa oraz niezgodność krajowych przepisów podatkowych z regulacjami wspólnotowymi UE i z konstytucją RP to także przyczyna niskiej jakości wydawanych decyzji i interpretacji podatkowych. Z drugiej strony na wadliwość decyzji urzędniczych wpływ mają też braki kadrowe i nadmierne obciążenie pracą” – uważa NIK.

Jak wskazano we wnioskach zawartych w nowym raporcie pn. „Przestrzeganie praw podatników przez wybrane urzędy skarbowe i izby skarbowe”, konieczne jest uszczelnienie prawa podatkowego i wzmocnienie systemu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

W zaleceniach przesłanych do Ministerstwa Finansów znalazło się m.in. podjęcie działań mających na celu poprawę jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji oraz prowadzenie bieżącej weryfikacji nieprawidłowych interpretacji. Izba postuluje również skrócenie terminów zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących – zgłaszanych przez organy podatkowe – problemów związanych z interpretacją prawa podatkowego.

W zaleceniach wskazano też na potrzebę wypracowania „przejrzystych, spójnych i stabilnych przepisów prawa podatkowego, zgodnych z dyrektywami i orzecznictwem prawa wspólnotowego”.

Podobne zalecenia NIK kierowała do resortu finansów również w latach poprzednich – w sumie kilkukrotnie przy okazji wcześniej prowadzonych kontroli.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz