Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.10.2017

System przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej jest nieskuteczny

System przechowywania dokumentacji osobowej oraz płacowej nie jest skuteczny i nie zapewnia wszystkim obywatelom możliwości dotarcia do dokumentacji pochodzącej sprzed 1999 r. – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Izba w raporcie pokontrolnym wskazuje m.in. na brak jednej bazy danych o miejscach przechowywania dokumentów.

„Państwo po transformacji nie stworzyło systemu przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej sprzed 1999 r. zapewniającego jednolite traktowanie wszystkich obywateli, bez względu na to, u których pracodawców byli zatrudnieni. Pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy nie mieli wpływu na to, do którego przechowawcy trafiły dokumenty potwierdzające przebieg ich zatrudnienia” – wskazuje NIK.

Jak tłumaczy NIK, problemy wynikają m.in. z tego, że dokumenty przechowywane przez podmioty nieupoważnione są nieuznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co z kolei przekłada się na wysokość emerytur i rent poszczególnych osób. W raporcie pokontrolnym zaznaczono również, że brakuje jednej bazy danych, która dotyczyłaby miejsc przechowywania dokumentacji.

„Nie stworzono jednej bazy danych, w której znajdowałyby się wszystkie informacje o miejscach przechowywania dokumentacji  osobowo - płacowej sprzed 1999 r. Dlatego pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy często mają ogromne problemy z odnalezieniem dotyczących ich dokumentów” – dodaje NIK.

We wnioskach pokontrolnych NIK apeluje do władz m.in. o inicjatywę legislacyjną dotyczącą poszczególnych ustaw. Postulowane modyfikacje miałyby objąć głównie ustawę o archiwach oraz ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz