Świadectwo pracy obejmie dodatkowe elementy

W świadectwie pracy umieszczane będą dodatkowe informacje – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Modyfikacje są związane ze zmianami na poziomie ustawowym i dotyczą m.in. urlopu opiekuńczego i okazjonalnej pracy zdalnej. Równocześnie zmianie ulegnie także wzór świadectwa pracy.

Przepisy rozporządzenia ws. świadectwa pracy zostaną dostosowane do nowych regulacji wprowadzanych przez ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

„Proponuje się, aby w świadectwie pracy pracodawca zamieszczał informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika dwóch nowych instytucji wprowadzanych do Kodeksu pracy, tj. zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz urlopu opiekuńczego przewidzianego w art. 173 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy” – tłumaczą projektodawcy.

W świadectwie pracy trzeba będzie podawać informacje nt. wykorzystania przez pracownika nowych uprawnień, co jest niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, który zatrudni danego pracownika w tym samym roku.

„Proponowane zmiany w pomocniczym wzorze świadectwa pracy obejmują uzupełnienie treści świadectwa o informacje dotyczące wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika oraz urlopu opiekuńczego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przepisy zostaną dostosowane także do zmian dotyczących pracy zdalnej, w tym wprowadzenia okazjonalnej pracy zdalnej (maksymalnie 24 dni w roku). W świadectwie pracy pracodawca ma zamieszczać również informacje nt. liczby dni wykonywania takiej pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Pozwoli to ewentualnemu nowemu pracodawcy na prawidłowe ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 23 marca 2023 r.) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia i nowym wzorem świadectwa pracy można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...