Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.07.2015

Świadczenia z pomocy społecznej - od października nowe progi i stawki

W październiku wzrosną kryteria dochodowe, które decydują o prawie do świadczeń z pomocy społecznej - wynika z projektu nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Równocześnie podniesione zostaną wysokości poszczególnych świadczeń.

„Przeprowadzane co 3 lata przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych badania progu interwencji socjalnej wskazały na konieczność podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej od 1 października 2015 r. Poprzednia weryfikacja przeprowadzona była w 2012 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zaproponowano podniesienie poszczególnych progów odpowiednio o: 92 zł w przypadku kryterium dla osób samotnie gospodarujących – do poziomu 634 zł (obecnie to 542 zł); 58 zł w przypadku kryterium dla osób w rodzinie – do poziomu 514 zł (obecnie to 456 zł).

Jednocześnie wzrosną o 75 zł wysokości poszczególnych świadczeń. Maksymalna kwota zasiłku stałego zostanie podwyższona do 604 zł, a podstawy dla osób usamodzielnianych do 1722 zł. Zwiększona zostanie także pomoc dla cudzoziemców – graniczne stawki wyniosą 606 i 1225 zł.

O 38 zł wzrośnie z kolei kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego (do poziomu 288 zł).

„Nowe kryteria będą obowiązywać od 1 października 2015 r. i będą miały wpływ z jednej strony na objęcie wsparciem większej grupy osób i rodzin o najniższych dochodach, z drugiej strony na transfer wyższych świadczeń także do osób korzystających z pomocy już dzisiaj. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 29 czerwca 2015 r.) Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2015 r.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz