Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.03.2021

Sprzedaż na rzecz konsumenta udokumentowana fakturą w nowym JPK_V7M

Stosowany system księgowo-finansowy wymusza na spółce wystawienie dokumentu sprzedaży do sprzedaży na rzecz konsumentów. Dlatego każdorazowo, do takiej sprzedaży wystawiana jest faktura, która jest podstawą do rozliczenia podatku VAT przez spółkę. Czy prawidłowym działaniem będzie wykazywanie podatku wynikającego z ww. sprzedaży w nowym JPK_V7M na podstawie wystawionej faktury będącej dowodem sprzedaży (analogicznie jak w przypadku sprzedaży na rzecz podatnika VAT)?

Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego, przede wszystkim na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie spółka rozszerza działalność gospodarczą o sprzedaż na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumenci). W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów, spółka korzystać będzie ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 w związku z poz. 36 załącznika do Rozporządzenia podlega zwolnieniu z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej: „dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Sprzedaż dokonywana przez spółkę będzie spełniała wszelkie powyżej wskazane warunki do zwolnienia, a w konsekwencji sprzedaż na rzecz konsumentów nie będzie podlegała rejestracji na kasie fiskalnej.

Odpowiedź:

Od dnia 1 października 2020 r., na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 1998 z późn. zm., dalej: „rozporządzenie”), został wprowadzony obowiązek wykazywania w ewidencji m.in. odpowiedniego symbolu oznaczającego określoną procedurę podatkową.

Rozporządzenie w § 10 zobowiązuje podmioty do wskazywania określonych danych w celu prawidłowego rozliczenia podatku należnego.

Stosownie do przepisów § 10 ust. 5 rozporządzenia, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

  1. „RO” - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
  2. „WEW” - dokument wewnętrzny;
  3. „FP” - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Z powyższego wynika, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, należy wykazać na podstawie dokumentu zbiorczego. W związku z tym w nowym JPK_VAT z deklaracją w przypadku sprzedaży zwolnionej wystarczy jej ujęcie zapisem zbiorczym, niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czy na rzecz podatników z oznaczeniem „WEW”.

Odnosząc się do wątpliwości spółki należy wskazać, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nieewidencjonowaną na kasie rejestrującej, należy wykazać na podstawie zapisu zbiorczego oznaczanego „WEW”. Nie ma przy tym znaczenia, czy transakcja została udokumentowana fakturą oraz kiedy faktura została wystawiona. Jednakże spółka może wykazywać taką sprzedaż również na podstawie poszczególnych faktur (zamiast na podstawie zapisu zbiorczego), jeśli wybierze taki sposób. Faktury nie podlegają oznaczeniu „FP”, gdyż nie dotyczą sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Spółka wskazała, że prowadzi sprzedaż na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, spółka korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie rejestrującej, każdorazowo do sprzedaży dokonanej na rzecz konsumenta wystawiana jest faktura, która jest podstawą do rozliczenia podatku VAT przez spółkę.

W konsekwencji, spółka korzystając ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej postąpi prawidłowo wykazując podatek należny wynikający ze sprzedaży na rzecz konsumenta w nowym JPK_V7M na podstawie wystawionych poszczególnych faktur.

Interpretacja indywidualna z 23 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.61.2021.1.JG - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz