Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.04.2019

Sprawozdania finansowe - terminy składania sprawozdań

Pytanie: W mediach pojawiło się ostatnio wiele informacji mówiących o tym, że sprawozdania finansowe należy złożyć do 31 marca 2019 r. Z moich informacji wynika, że do 31 marca 2019 r. upływa termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania, natomiast terminy złożenia są odmienne. Jak jest w rzeczywistości?

Istotnie - w ostatnich dniach w wielu mediach (szczególnie tych na co dzień nie zajmujących się rachunkowością) pojawiło się wiele informacji o konieczności złożenia sprawozdania w terminie do 31 marca 2019 r. To efekt pomylenia różnych terminów. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości terminy są następujące (w przypadku, kiedy podpisanie sprawozdania nie napotkało na przeszkody, określone w ustawie o rachunkowości i kiedy rok obrotowy kończy się wtedy, kiedy rok kalendarzowy):

 • sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 31 marca 2019 r.,

  (Ustawa o rachunkowości, art. 52 - wyciąg:

  Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

  2. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. ...)

 • termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, nie później niż do 15 lipca 2019 r.

  (Ustawa o rachunkowości, art. 53, art. 69 - wyciąg:

  Art. 53. 1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

  Art. 69. 1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego...)

 • termin złożenia sprawozdania do szefa KAS - do 30 kwietnia 2019 r. (dotyczy podatników PIT|, prowadzących księgi rachunkowe).

 • termin złożenia sprawozdania do naczelnika urzędu skarbowego - podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania - nie później niż do 10 lipca 2019 r.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz