21.12.2017: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Sposób prowadzenia kontroli można zaskarżyć do sądu administracyjnego

Przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wyłączają możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności sprzeciwu wniesionego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, są niezgodne z konstytucją – stwierdził w środę Trybunał Konstytucyjny. Na problem z interpretacją regulacji zwracał wcześniej uwagę m.in. rzecznik praw obywatelskich.

Jak uznał w wyroku z 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt – SK 37/15) Trybunał Konstytucyjny, z ustawą zasadniczą niezgodne jest wyłączenie kognicji sądów administracyjnych względem postanowień wydanych w ramach rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy kontrolowanego w trybie przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W tym kontekście TK zakwestionował art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozumiany jako wyłączenie możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego w przedmiocie zażalenia na postanowienie wydane wskutek wniesienia sprzeciwu, o którym jest mowa w art. 84c ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W praktyce oznacza to, że sposób prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy można zaskarżać do sądu administracyjnego. W postępowaniu dotyczącym skargi konstytucyjnej przedsiębiorcy, u którego prowadzono kontrole podatkową, uczestniczył również rzecznik praw obywatelskich. W tym przypadku przekroczono czas kontroli, a przedsiębiorca wniósł sprzeciw. Sąd administracyjny uznał jednak, że skarga jest niedopuszczalna, bo postępowania przewidziane w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest postępowaniem administracyjnym.

„Droga sądowoadministracyjna nie powinna być ograniczana tylko do aktów administracyjnych wydanych w postępowaniu opartym na Kodeksie postępowania administracyjnego lub na Ordynacji podatkowej. Postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź jego kontynuowaniu - wydane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - stanowi akt przesądzający w sposób władczy kwestię legalności wszczęcia lub prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, dotyczy zatem sfery praw przedsiębiorcy” – czytamy w komunikacie RPO.

mp

Hasła tematyczne: ordynacja podatkowa, przedsiębiorca, swoboda działalności gospodarczej, kontrola podatkowa, tk, sąd administracyjny, kodeksie postępowania administracyjnego

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...