Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.09.2017

Split payment - resort finansów zmienił projekt, wątpliwości pozostały

Podzielona płatność to jedna z propozycji Ministerstwa Finansów mająca za cel zmniejszenie tzw. luki w VAT czyli wzrost wpływów z tego tytułu do poziomu najbliższego kwotom teoretycznie należnym z podatku od towarów i usług. Ministerstwo jest w tej kwestii zdeterminowane i zależy mu na jak najszybszym wcieleniu projektu w życie.

W toku prac nad nim prowadzono szerokie konsultacje z organizacjami przedsiębiorców oraz bankami, które zwróciły uwagę na nierealność planowanego terminu wejścia w życie nowej regulacji, określony na 1 stycznia 2018 r. Tak szybkie rozpoczęcie obowiązywania split payment było niemożliwe z uwagi na konieczność przystosowania bankowych systemów informatycznych do obsługi innego sposobu rozliczania płatności faktur. W związku z tym nowa regulacja ma zacząć obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Nowa wersja projektu split payment z 1 sierpnia 2017 r. zawiera ponadto pewne inne zmiany w stosunku do pierwotnego projektu z 12 maja 2017 r.

Będzie możliwe zastosowanie tego sposobu płatności w przypadku regulowania nie tylko całości zobowiązań, lecz także zobowiązań opłacanych częściowo. Umożliwi to stosowanie podzielonej płatności np. przy zapłatach kompensatą.

Zmiany najistotniejsze zaszły w zakresie zwrotu podatku. W aktualnej wersji projektu w przypadku, gdy podatnik złoży wniosek o jego zwrot na rachunek VAT nie zaś na zwykły rachunek rozliczeniowy otrzyma go w terminie 25 dni od momentu złożenia deklaracji VAT-7. Naczelnik urzędu skarbowego nie będzie miał prawa do wydłużania tego terminu.

Uległ skróceniu z 90 do 60 dni termin przewidziany dla rozpatrzenia przez naczelnika urzędu skarbowego wniosku podatnika o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków znajdujących się na rachunku VAT na cele inne niż związane z jego zapłatą.

Są to zmiany – w opinii Konfederacji Lewiatan – dalece niewystarczające. Jej zdaniem czas na zwolnienie środków z konta VAT nie powinien przekraczać 30 dni zaś termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na konto VAT winien zostać skrócony do 15 dni.

Ponadto, projektodawca uszczegółowił pewne procedury dotyczące przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. Podatnik będzie obowiązany do określenia we wniosku maksymalnej kwoty, która ma zostać przekazana na ten rachunek. Z reszty środków będzie mógł dokonywać zapłaty kwoty VAT przy transakcjach z kontrahentami. W takim wypadku złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego nie będzie oznaczało zablokowania na 60 dni wszystkich środków znajdujących się na rachunku VAT. W wydanym postanowieniu naczelnik będzie musiał określić jaką kwotę można przenieść z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

W zmienionym projekcie banki zobowiązane zostały do otwierania rachunku VAT do każdego rachunku rozliczeniowego. Każdy dodatkowy rachunek VAT nie będzie wiązał się z dodatkowymi opłatami za jego prowadzenie. Płatne ma być natomiast dokonanie przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, lecz w wysokości nie większej niż za przelew tradycyjny.

Jak przedstawiono, kilka zmian do projektu zostało wprowadzonych, co oczywiście cieszy. Niestety postulat pracodawców skrócenia do 15 dni terminu zwrotu podatku na bezpieczne dla fiskusa konto nie został uwzględniony, podobnie jak umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych zobowiązań publicznoprawnych. Danie takich uprawnień podatnikom zmniejszyłoby ich problemy z płynnością finansową i w rezultacie zmniejszyło konieczność kredytowania działalności bieżącej.

Aktualne pozostają również inne uwagi podatników zgłoszone projektodawcy w toku konsultacji. Można jedynie liczyć, iż znajdą one zrozumienie w kolejnych etapach prac legislacyjnych.

Split payment nie w pełni dobrowolny

Ponieważ decyzję o zastosowaniu split payment podejmować ma wyłącznie nabywca sprawia to, że mechanizm ten nie będzie w pełni dobrowolny (brak zgody drugiej strony) w konsekwencji to nabywca będzie decydować czy sprzedawca otrzyma kwotę odpowiadającą wysokości podatku do swej dyspozycji.

Przedsiębiorca płacący dostawcom kwoty brutto może otrzymywać od nabywców kwoty netto (kwota VAT na rachunek VAT). Wpłynie to negatywnie na jego płynność finansową. Projekt pomija sytuację podatników regularnie wykazujących nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym a więc branż, w których sprzedaż opodatkowana jest stawką 8% zaś zakupy stawką 23%, np. sprzedaż towarów rolno-spożywczych. Podzielona płatność to ryzyko zamrożenia poważnej części środków finansowych.

Przykład:
Podatnik kupił towary za 50.000 zł + 11.500 zł VAT naliczonego, który trafia na rachunek VAT kontrahentów. Sprzedaje towary za 50.000 zł + 4000 zł VAT należnego, który sprzedawcy przekazują na rachunek VAT podatnika. W deklaracji VAT wykazuje do zwrotu kwotę 6500 zł i składa wniosek o zwrot. Podatnik nie dość, że nie może dysponować kwotą 6500 zł gdyż czeka na zwrot z urzędu skarbowego, nie ma prawa rozporządzać sumą 4000 zł wpłaconych na swój rachunek VAT. Sytuacja podana w przykładzie zajdzie gdy wszyscy nabywcy podatnika stosują split payment.

Mechanizm taki może szczególnie dotkliwie odbić się na sytuacji mikroprzedsiębiorców, którzy za wiele zakupów nie płacą na podstawie faktur, lecz gotówką czy kartą np. zakupy paliwa, towarów w marketach. W największym stopniu dotyczyć to będzie tych z nich, którzy świadczą usługi niematerialne (brak kosztów zakupu surowców, materiałów a płatności są gotówkowe lub kartą). Nie będą oni mieli możliwości pełnego wykorzystania należnego od nabywcy podatku jeżeli jego kwota wpłynie na konto VAT. Część tej kwoty będzie użyta do zapłaty VAT, lecz pozostała nie będzie do wykorzystania.

Podzielona płatność tylko po otrzymaniu faktury?

Brzmienie projektowanego art. 108a ust. 1 wskazuje, że podzielona płatność znajdzie zastosowanie tylko w przypadkach, gdy podatnik otrzyma fakturę przed dokonaniem płatności. Praktyka jest jednak dużo bogatsza, bowiem płatność nie zawsze dokonywana jest na podstawie faktury, np. sprzedaż on-line. Nie wiadomo, czy intencją projektodawcy było ograniczenie split payment do prostej sytuacji zapłaty po otrzymaniu faktury.

W praktyce gospodarczej dokonuje się nierzadko zbiorowych przelewów stanowiących zapłatę za faktury VAT i faktury korygujące. Skoro projekt art. 108a posługuje się terminem „otrzymali fakturę” wskazuje że, postępowanie takie będzie niemożliwe. Oddzielna płatność do każdej faktury oznacza konieczność tworzenia po stronie podatników nowych mechanizmów dokonywania płatności, wzrost kosztów i obowiązków administracyjnych.

Ponadto z możliwości skorzystania z podzielonej płatności nie zostały (a powinny) zostać wyłączone faktury wystawione przed wejściem w życie omawianych regulacji.

Wcześniejsza zapłata VAT

Projektowana regulacja (art. 108d) przewiduje wprowadzenie kwoty obniżającej zobowiązanie podatkowe w VAT, jeżeli jego zapłata następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku. Kwotę tę obliczać należy według wzoru wskazanego w omawianym przepisie. Podobne rozwiązanie nie będzie dotyczyć jednak podatników, którzy wykażą VAT do zwrotu. Byłoby z korzyścią dla podatników gdyby już samo wcześniejsze rozliczenie z VAT (złożenie deklaracji) dawało podobne preferencje.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz