Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.03.2020

Składki ZUS przedsiębiorcy na zasiłku macierzyńskim

W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu zasiłku macierzyńskiego, to wówczas nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności. W sytuacji braku obowiązku odprowadzania ww. składek nie powstanie również dla przedsiębiorcy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Brak będzie również obowiązku ubezpieczenia wypadkowego.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił do ZUS przedsiębiorca, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Z tego tytułu osiąga wynagrodzenie w kwocie wyższej niż wartość wynagrodzenia minimalnego i podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Składki na poczet tych ubezpieczeń były opłacane w całym okresie zatrudnienia i nadal są opłacane, ponieważ stosunek pracy nadal trwa. Od lipca 2019 r. przedsiębiorca prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W najbliższym czasie planuje rozpocząć przysługujący mu urlop macierzyński, a następnie urlop rodzicielski, ale równocześnie chce kontynuować prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy w związku z prowadzeniem działalności w okresie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego, konieczne jest opłacanie pełnej składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), czy obowiązek taki nie zachodzi, pozostawiając po stronie przedsiębiorcy jedynie obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W opinii przedsiębiorcy skoro w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie przedsiębiorcy przysługiwał zasiłek macierzyński to obowiązek ubezpieczenia rentowego i emerytalnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie powstanie, a składki na te ubezpieczenia będą w całości opłacane z budżetu państwa. A wobec braku podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu nie powstanie również obowiązek ubezpieczenia wypadkowego, a ubezpieczenie chorobowe nadal pozostanie ubezpieczeniem dobrowolnym.

ZUS zgodził się z przedsiębiorcą.

Zakład przypomniał, że zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 4 ww. ustawy osoby prowadzące działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym  wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

Zgodnie z art. 6 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W myśl art. 9 ust. 1c m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów.

ZUS wyjaśnił, że w sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu zasiłku macierzyńskiego, to wówczas nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W sytuacji braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie powstanie również dla przedsiębiorcy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, bowiem dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Brak będzie również obowiązku ubezpieczenia wypadkowego co wynika z treści art. 12 ust. 1 ustawy.

Interpretacja indywidualna z 5 marca 2020 r., sygn. WPI/200000/43/169/2020 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz