Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.05.2018

Składki ZUS przedsiębiorców – nowe zasady będą korzystne dla 10 proc. firm

Z szykowanej przez rząd nowelizacji dotyczącej składek ZUS dla przedsiębiorców skorzysta w praktyce ok. 173 tys. firm, co stanowi mniej więcej 10 proc. ogółu przedsiębiorstw. Mniejsze składki płacić mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na małą skalę. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie już z początkiem 2019 r.

Jak tłumaczy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zmiany mają rozwiązać problem nadmiernego obciążenia przedsiębiorców, którzy prowadzą niskoprzychodowe działalności gospodarcze.

„W aktualnej sytuacji, często zmuszeni są oni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ uiszczanie należności publicznoprawnych w pełnej wysokości, czyniłoby ich działalności całkowicie nieopłacalnymi” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W nowym systemie wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma być uzależniona w większym stopniu od uzyskiwanego przychodu. W praktyce proporcjonalnie mniej zapłacą przedsiębiorcy uzyskujący przychód nieprzekraczający w ciągu danego roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Na zmianie skorzystają zatem osoby o przychodach na poziomie poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca (w 2018 r. to 5250 zł miesięcznie). Przykładowo, przedsiębiorca o przychodach na poziomie minimalnego wynagrodzenia płaci obecnie 1232,16 zł z tytułu składek, a po zmianach składka wyniesie mniej niż 660 zł.

„W efekcie poprawi się rentowność niskoprzychodowych działalności gospodarczych, które obecnie ponoszą nieadekwatne obciążenia parapodatkowe. To wpłynie pozytywnie na przeżywalność przedsiębiorstw oraz przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości” – tłumaczą projektodawcy.

Zmiany mają kosztować budżet państwa ok. 500-600 mln zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz