Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Artykuły: Facebook

05.03.2014

Składki od umów zleceń – nowe zasady w ciągu trzech miesięcy

Składki emerytalne i rentowe od umów zleceń będą płacone od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – to jedna z najważniejszych zmian, przewidzianych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W efekcie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają wzrosnąć w bieżącym roku o ok. 650 mln zł.

Jak wynika z oficjalnych danych, na podstawie umów zleceń pracuje obecnie w Polsce ponad 800 tys. osób.

Główna zmiana polegać ma na tym, iż składki emerytalna i rentowa od umowy zlecenia płacone będą od kwoty co najmniej minimalnej płacy (obecnie to 1680 zł brutto) – pod warunkiem, że dana osoba osiąga taki przychód. W efekcie składki będą pobierane od jednej umowy (o wartości równej lub przekraczającej minimalną pensję) lub od kilku umów, których łączna wartość wynosi 1680 lub więcej złotych.

„Obecnie niektórzy płatnicy w przypadku kilku umów-zlecenia ubezpieczają zleceniobiorców tylko od pierwszej umowy, najniżej płatnej, w pozostałych przypadkach odprowadzają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Często dzieje się tak wbrew woli ubezpieczonego, który, ze względu na trudną sytuację na rynku pracy, zgadza się na warunki określone przez zleceniodawcę” – tłumaczy rząd.

Nowe regulacje mają wejść w życie już po trzech miesiącach po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Przeciwko temu protestują pracodawcy, według których optymalnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie dłuższego vacatio legis, wynoszącego najlepiej 24 miesiące.

– Zmiany w zasadach funkcjonowania umów zleceń stanowią olbrzymie wyzwanie dla pracodawców, przede wszystkim ze względu na groźbę drastycznego wzrostu kosztów realizacji bieżących umów z kontrahentami. Niewystarczający czas trwania vacatio legis uniemożliwi skuteczne renegocjacje długoterminowych kontraktów ze zleceniobiorcami – w szczególności z sektora publicznego – co w praktyce oznaczać będzie przeniesienie przymusu oszczędności do działów firm odpowiedzialnych za aktualne i przyszłe zatrudnienie – uważa ekspert Konfederacji Lewiatan, Marek Kowalski.

Rząd zamierza ponadto zmienić zasady ubezpieczania członków rad nadzorczych. Każdy pobierający z tego tytułu wynagrodzenie zostanie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Podstawą wymiaru składek będzie przychód osiągany z tytułu pełnienia funkcji członka rady. Płatnikiem zostanie podmiot, w którym działa dana rada.

Wprowadzenie zmian przewiduje – zgłoszony przez resort pracy i polityki społecznej – projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowela wejdzie w życie na początku miesiąca, który przypadnie po trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz