Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

04.02.2020

Składki na ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, które pobierają zasiłek macierzyński, finansuje w całości budżet państwa. Sprawdź, co należy zrobić, aby ZUS zarejestrował Cię do tych ubezpieczeń w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Przedsiębiorca pobierający zasiłek macierzyński (opłacał wcześniej składkę na ubezpieczenie chorobowe z działalności gospodarczej) i równocześnie prowadzący działalność:

 

  • ponieważ pobiera zasiłek, jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,

  • ponieważ wciąż prowadzi działalność, obowiązkowo płaci tylko składkę zdrowotną (ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są dobrowolne).

W czasie, w którym pobierany jest zasiłek macierzyński, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie, jeżeli przedsiębiorca nie ma zamiaru opłacać składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zgłasza się tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 1

Krystyna prowadzi działalność gospodarczą. Opłacała składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, i od 5 listopada 2019 r. ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Krystyna nie zawiesiła działalności, ale nie chce płacić składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a następnie zgłosić się na formularzu ZUS ZZA do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłosi Krystynę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa naliczenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które pobierają zasiłek macierzyński, ZUS nalicza od kwoty zasiłku (to tzw. podstawa wymiaru składek).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona w danym roku kalendarzowym. Nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2019 r . było to 142 950 zł, a w 2020 r. – 156 810 zł). Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku, w tym również zasiłku macierzyńskiego.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w czasie, gdy pobiera zasiłek macierzyński, opłaca obowiązkowo składkę zdrowotną. Wykazuje ją w deklaracji ZUS DRA. Jeśli poda minimalną wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej, wystarczy, jeśli złoży ZUS DRA jeden raz.

W kolejnych miesiącach ZUS rozliczy już przedsiębiorcę samodzielnie.

Przykład 2

Ewa pobiera zasiłek macierzyński od 16 listopada 2019 r. Jednocześnie nadal prowadzi firmę. Ewa przez cały czas, gdy będzie pobierać zasiłek, musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności. Składka ta jest naliczana od podstawy wymiaru, która wynosi co najmniej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. W 2019 r. minimalna składka zdrowotna wynosi 342,32 zł (3803,56 zł 2 9%).

Gdy przedsiębiorca przestanie pobierać zasiłek macierzyński i nadal będzie prowadzić działalność,

powinien wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zgłoś się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego) i ubezpieczenia zdrowotnego z działalności. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej z działalności

Jeśli przedsiębiorca pobiera zasiłek macierzyński, który nie przekracza świadczenia rodzicielskiego (obecnie 1000 zł), to nie opłaca za siebie składki zdrowotnej z prowadzonej działalności.

W takim przypadku należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem. Następnie należy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 80 (to kod dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego). W dokumentach rozliczeniowych za miesiąc, w którym przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia, wpisuje obowiązującą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w polu kwoty składki wpisuje 0.

Jeśli prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało drugiego dnia miesiąca lub w kolejnych dniach, należy zapłacić składkę zdrowotną za ten miesiąc. Dopiero od kolejnego miesiąca można jej nie płacić, np. kiedy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku od 5 października, musi opłacić składkę zdrowotną za październik, a dopiero od listopada może jej jej nie płacić. Tylko gdy ubezpieczony będzie mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego od pierwszego dnia miesiąca, nie płaci składki zdrowotnej już od tego miesiąca.

Gdy okres, za który pobierany jest zasiłek macierzyński, skończy się wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca, należy zapłacić składkę zdrowotną już za ten miesiąc. Czyli gdy zasiłek przysługuje np. do 15 listopada, to już za listopad należy zapłacić składkę zdrowotną.

Zawieszenie działalności na zasiłku macierzyńskim

Jeśli w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca zawiesi działalność, to będzie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (z tytułu pobierania zasiłku). W okresie zawieszenia działalności ZUS wyrejestruje przedsiębiorcę z ubezpieczeń i nie będą w tym okresie opłacane żadne składki.

Ważne!

Mimo przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne można nadal korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 3

Anna od 16 października 2019 r. pobiera zasiłek macierzyński z działalności gospodarczej. Ponieważ zawiesiła działalność, ZUS wyrejestrował ją z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Anna musiała jednak opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za październik 2019 r. od co najmniej 3803,56 zł (tj. podstawy nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku). Nie musi jej opłacać za kolejne miesiące, w czasie których będzie pobierać zasiłek macierzyński.

Opracowanie na podstawie materiałów informacyjnych ZUS

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz