Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.03.2019

Składki na Fundusz Pracy po urlopie ojcowskim i rodzicielskim

Pytanie: Jeden z naszych pracowników został ojcem. Z tego tytułu przebywał przez 14 dni na urlopie ojcowskim. Czy w związku z tym będziemy mogli skorzystać z trzyletniego zwolnienia z naliczania składek na Fundusz Pracy?

Odpowiedź na zadane pytanie jest przecząca.

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy (FP) opłaca się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przypomnijmy, że opłaca się je od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia podstawy do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy). Kwota podstawy musi wynieść, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę - w przeciwnym wypadku składek nie pobiera się. Krąg płatników składek na FP wymieniony został we wspomnianej już ustawie.

Przewiduje ona również różne sytuacje, w których występuje zwolnienie z obowiązku naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy - czasowe lub stałe. Wśród zwolnień znajduje się zwolnienie, wskazane w art. 104a:

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Wśród urlopów wymienionych w przepisie zwalniającym nie ma urlopu ojcowskiego, wspomnianego w pytaniu.

Urlop ojcowski to inny urlop, niż urlop rodzicielski. Mają one oczywiście wspólne cechy (związek z narodzinami dziecka, regulacje dotyczące obu urlopów zawarte w Kodeksie Pracy), jednak są też istotne różnice. Wymiar urlopu ojcowskiego to maksymalnie 14 dni. Natomiast wymiar urlopu rodzicielskiego ustala się w powiązaniu z okresem urlopu rodzicielskiego wykorzystanego przez matkę dziecka.

Pamiętajmy, że obecnie w związku z narodzinami jednego dziecka przysługuje urlop macierzyński (w wymiarze 20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (w wymiarze 32 tygodni). Łącznie to 52 tygodnie, z czego 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego mogą pomiędzy siebie podzielić rodzice, i wykorzystać go w maksymalnie czterech częściach.

Gdyby więc jedną z tych części wykorzystał ojciec dziecka, wtedy jego pracodawca korzystałby z 3-letniego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy. Skorzystanie przez ojca wyłącznie z urlopu ojcowskiego podstaw do zwolnienia nie daje.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz