25.02.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Składka zdrowotna za osobę współpracującą w 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą wynosi 9% podstawy wymiaru składki stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku - wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej.

Przedsiębiorca w treści wniosku o interpretację wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą - liniowa forma opodatkowania. Na podstawie nowych przepisów "Polski Ład" składkę zdrowotną będzie opłacać w wysokości 4,9% dochodu. Przedsiębiorca zatrudnia żonę na umowę o pracę (zgodnie z przepisami ZUS jest to osoba współpracująca). W związku z tym, chciał wiedzieć, czy bazę do naliczania składki zdrowotnej będzie stanowiła dla niej kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zdaniem przedsiębiorcy, bazę do naliczania składki zdrowotnej osoby współpracującej będzie stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka składki wyniesie 9%. Tak obliczona składka w nowej wysokości będzie obowiązywać od stycznia do grudnia 2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. W wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Zgodnie z art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, stanowisko przedsiębiorcy wskazujące, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru składki stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna z 28 stycznia 2022 r., sygn. DI/100000/43/36/2022 (decyzja nr 38) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: osoba współpracująca, interpretacja zus, składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...