Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.04.2016

Składka audiowizualna – projekt ustawy trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy o składce audiowizualnej. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował w nim składkę na poziomie 15 zł miesięcznie, która byłaby pobierana od odbiorców końcowych energii elektrycznej. Nowa danina zastąpi obowiązujące obecnie opłaty abonamentowe i zacznie funkcjonować od początku 2017 r.

„Instytucje mediów narodowych, pełniące określoną ustawowo misję publiczną, są ważnym elementem dobra wspólnego. Niezakłócone pełnienie tej misji wymaga stabilnego, pozabudżetowego finansowania opartego na powszechnej daninie publicznej. Najbardziej adekwatną nazwą daniny jest składka, ponieważ wszyscy składają się na istnienie i rozwój mediów narodowych. Danina taka z natury rzeczy powinna być niewielka i mieć charakter zryczałtowany – oparty na prostych, nieuwzględniających indywidualnego stopnia korzystania z usług medialnych kryteriach” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Nowa składka audiowizualna ma wynosić 15 zł miesięcznie od każdego punktu poboru energii elektrycznej. W efekcie gospodarstwo domowe korzystające z jednego punktu poboru zaoszczędzi w skali miesiąca 7,7 zł. Wierzycielem składki ma być organ podatkowy, a nie firma pobierająca składkę.

Na gruncie prawa podatkowego składka będzie traktowana na równi z podatkiem, co oznacza, że zastosowanie znajdą w jej przypadku wszystkie reguły prawa podatkowego. Jedynym odstępstwem będzie nienaliczanie odsetek z tytułu zaległości oraz przy zwrocie nadpłaty.

W projekcie zaproponowano cały szereg zwolnień z obowiązku uiszczania składki. Zwolnienie ma polegać na tym, że organ podatkowy nie będzie wszczynał żadnych czynności egzekucyjnych względem osoby korzystającej ze zwolnienia. Co istotne, inkasent nie będzie posiadać wiedzy, czy dana osoba korzysta ze zwolnienia.

Zwolnienie ze składki obejmie m.in. osoby, które ukończyły 75 lat (odbiorca końcowy lub mieszkający z nim małżonek), niepełnosprawnych w stopniu znacznym (posiadających odpowiednie orzeczenie), osoby o niskich dochodach (uprawnione do zryczałtowanego dodatku energetycznego), kombatantów i osoby represjonowane (uprawnione do ryczałtu energetycznego), osoby pobierające świadczenie 500+ na pierwsze dziecko w rodzinie, osoby opiekujące się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji oraz gminne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zwolnienie objąć ma ponadto m.in. dodatkowe punkty poboru energii (np. punkt poboru w garażu obok budynku mieszkalnego).

„Zgłoszenie zwolnienia będzie czynnością maksymalnie uproszczoną, dokonywaną za pomocą ustalonego formularza papierowego bądź elektronicznego. Okoliczności decydujące o zwolnieniu będą ustalane na podstawie oświadczeń zainteresowanego; jedynym wymaganym dokumentem będzie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Organ gminy będzie sprawdzał poprawność zgłoszenia pod względem formalnym oraz zgodność oświadczenia dokonującego zgłoszenie z danymi, które są temu organowi znane z urzędu, takimi jak zameldowanie na pobyt stały czy uprawnienie do świadczeń wypłacanych przez urząd gminy. Dalej idącej weryfikacji zgodności zgłoszenia ze stanem faktycznym może dokonywać organ podatkowy na zasadach ogólnych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szacuje się, że wpływy z nowej daniny wyniosą w skali roku ok. 2,1 mld zł. Wynagrodzenie inkasentów, czyli przedsiębiorstw energetycznych, stanowić ma 2-3 proc. ogółu wpływów.

Wprowadzenie nowej składki przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – projekt ustawy o składce audiowizualnej. Projekt trafił do Sejmu 20 kwietnia br.

System składki audiowizualnej ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Z projektem nowej ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz