Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.06.2020

Serwis kas fiskalnych podczas pandemii

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani poddawać kasy rejestrujące w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Mając na uwadze zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19, MF już w połowie marca 2020 r. szeroko rozpowszechniło informację w urzędach skarbowych o możliwości odroczenia ww. terminów. Podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z takimi wnioskami do naczelników urzędów skarbowych. Wniosek powinien być złożony przed terminem dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 4171 do ministra finansów w sprawie obsługi i serwisu kas fiskalnych

Szanowny Panie Ministrze,

przedsiębiorcy branż usługowych posiadają niezbędne narzędzie pracy, którym jest kasa fiskalna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. - par. 54 ust. 1 - Dz. U. 2019 poz. 816; każda kasa winna zostać poddana przeglądowi nie rzadziej, niż co dwa lata.

Przeciętny serwis kas fiskalnych ma pod swoją opieką co najmniej kilkaset kas. Kasa fiskalna bez przeglądu nie stwarza realnego niebezpieczeństwa, natomiast serwisant jeżdżący po sklepach naraża zarówno siebie, jak i innych.

W związku z zagrożeniem wynikającym z panującej pandemii wirusa COVID-19 proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego wspomniany przepis dalej obowiązuje?
  2. Czy władza podejmie jakieś kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa serwisantów poprzez wprowadzenie określonych procedur?

Posłowie:
Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Jakub Kulesza, Dobromir Sośnierz, Konrad Berkowicz, Krystian Kamiński

7 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 4171 w sprawie obsługi i serwisu kas fiskalnych

W odpowiedzi na interpelację nr 4171 Posłów p. Artura Dziambora, p. Janusza Korwin-Mikke, p. Jakuba Kuleszy, p. Dobromira Sośnierza, p. Konrada Berkowicza oraz p. Krystiana Kamińskiego w sprawie terminów przeglądów technicznych kas rejestrujących, uprzejmie informuję.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług1 podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani poddawać kasy rejestrujące w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Termin ten został określony w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących2 i wynosi nie rzadziej niż co 2 lata. W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej podatnik, w tym okresie, nie dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Przegląd ten wykonuje się dopiero po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie.

Uprzejmie informuję, że mając na uwadze zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19, Ministerstwo Finansów już w połowie marca 2020 r. szeroko rozpowszechniło informację w urzędach skarbowych o możliwości odroczenia ww. terminów. Podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z takimi wnioskami do naczelników urzędów skarbowych. Wniosek powinien być złożony przed terminem dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że w czasie pandemii wiele podmiotów zawiesiło swoją działalność gospodarczą, a w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, co wynika wprost z obowiązujących przepisów (§ 54 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących), podatnicy nie mają obowiązku przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących. W związku z tym aktywność serwisantów kas związana z przeglądami technicznymi uległa zmniejszeniu.

Mając na uwadze podniesione w interpelacji wątpliwości, uprzejmie wskazuję, że informacja, która została przekazana do urzędów skarbowych zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, aby zapewnić szerszy dostęp do niej dla podatników.

Reasumując, działania podjęte przez Ministerstwo Finansów, a także aktualnie obowiązujące regulacje prawne, należy ocenić jako wystarczające. Sytuacja jest jednak na bieżąco monitorowana i jeśli będzie tego wymagać zostaną podjęte odpowiednie kroki.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Jan Sarnowski

Warszawa, 27 maja 2020 r.

1 art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816, ze zm.)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz