Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.10.2018

Samochód otrzymany w spadku - wprowadzenie do działalności gospodarczej

Pytanie: Zmarł mój ojciec. W spadku pozostawił używany samochód dostawczy, który chciałbym wykorzystywać w działalności gospodarczej. Czy mogę go wprowadzić do ewidencji i amortyzować? Jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę PKPiR. Czy odpisy amortyzacyjne będą kosztami uzyskania przychodów - i w jakiej wysokości?

Nie ma przeszkód, aby otrzymany w spadku samochód wprowadzić do firmowej ewidencji środków trwałych i amortyzować. Należy zacząć od prawidłowego ustalenia wartości początkowej. W przypadku nabycia w drodze spadku wartość ta odpowiadać będzie wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, czyli z dnia, w którym zmarł ojciec.


Wartość rynkowa

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.


Amortyzacja

Amortyzacji podlegają m.in. środki transportu stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Wszystko zależy od wartości

Jeśli wartość początkowa samochodu w dniu przyjęcia go do używania przekracza 10 000 zł, należy go amortyzować wg. zasad określonych w ustawie od podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt nabycia w drodze spadku nie powoduje w tym względzie żadnych ograniczeń. Podatnik może więc dokonać wyboru metody i stosować wszystkie przewidziane w ustawie zasady, dotyczące amortyzacji środków trwałych używanych lub używanych w warunkach szczególnych. Jeżeli natomiast wartość rynkowa nabytego samochodu nie jest wyższa niż 10 000 zł (jest równa niż niższa), to do podatnika należy decyzja, czy w KUP zapisywać odpisy ustalone na standardowych zasadach dla środków trwałych o wyższej wartości, czy też dokonać zaliczenia wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego samochodu albo w miesiącu następnym.


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyciąg)

Art. 22g. 1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2–18, uważa się:

...

3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.


Bez względu na przyjętą metodę i wartość odpisy amortyzacyjne od środka trwałego nabytego w drodze spadku są podatkowym kosztem uzyskania przychodów.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz