Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Popularne w dziale:

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

13.02.2020

Samochód firmowy do celów mieszanych - ile wydatków na paliwo w koszty - 20%, 25% czy 75%?

20%, 25% czy 75% - te liczby pojawiają się, kiedy w dyskusji mowa o tej części faktury za paliwo, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Co ciekawe, wszystkie mają się prawo w takiej dyskusji pojawić. Dlaczego?

Nieustanne zmiany dotyczące rozliczania samochodów powodują, że nikt nigdy nie jest pewny, ile i w jakim przypadku można bezpiecznie zaksięgować w KUP. Warto zatem zapamiętać (do czasu następnej zmiany), że w przypadku samochodu osobowego - który co istotne będzie środkiem trwałym, i wykorzystywany jest do celów mieszanych - czyli zarówno do celów związanych jak i nie związanych z działalnością gospodarczą, kosztem uzyskania przychodów dla celów podatkowych jest 75% poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków związanych z jego eksploatacją.

A do wydatków tych zalicza się między innymi wydatki poniesione na nabycie paliwa. Ale to nie jedyne koszty, których dotyczy ta norma. Zaliczymy do nich również między innymi (katalog tych wydatków jest otwarty) wymianę opon, płynów i olejów, naprawy i części zamienne, wydatki na myjnię, diagnostykę i przeglądy okresowe i - co istotne - podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. Inaczej mówiąc - podatek VAT, pojawiający się na fakturze zakupu paliwa lub usługi w tej części, w której go nie odliczymy od "naszego" podatku VAT, trafia do kosztów uzyskania - ale również przy zastosowaniu wskaźnika 75%.

Przepisy, mówiące o tym, co i w jakiej wysokości zaliczymy do KUP w przypadku samochodu używanego w sposób mieszany znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oto odnośne fragmenty:

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(...)

46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

(...)

5a. Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 46 i 46a, oraz kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 47a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Warto wspomnieć, iż przypadek, w którym samochód, nie stanowiący majątku firmowego używany jest dla celów firmowych, również został w ustawie  zauważony - we wspomnianym wyżej punkcie 46.

Nie uznaje się za koszty uzyskania:

"46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Zatem w dyskusjach dotyczących właściwej proporcji mogą pojawiać się zarówno 20% (w KUP przy samochodach nie będących składnikiem majątku firmowego), 25% (tyle nie stanowi KUP przy samochodach stanowiących składnik majątku związany z działalnością) oraz 75% - taka część wydatków eksploatacyjnych może maksymalnie stanowić koszt uzyskania przy używaniu samochodu osobowego do celów mieszanych.

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, samochód prywatny, samochód osobowy, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz