Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

18.12.2018

Samir Kayyali, Warszawa, 20.12.2018 r. Rewolucyjne zmiany w podatkach CIT i PIT

Przełom roku 2018/2019 zapowiada się jako szczególnie obfitujący w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotyczą zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Szczególną uwagę musimy zwrócić na bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucję w cenach transferowych czy regulacje dotyczące opodatkowania transakcji związanych z kryptowalutami. A to tylko niewielka część nadchodzących zmian. Zapraszamy Państwa na szkolenie w Warszawie, podczas którego Uczestnicy poznają omawiane zmiany, dowiedzą się jaki wpływ na ich podmioty gospodarcze one wywołają. Wykładowca będzie prowadził zajęcia w formie warsztatowej z możliwością bieżącego zadawania pytań. Na szkoleniu zostaną przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowo administracyjne odnoszące się do omawianych zagadnień oraz aktualnych problemów.

Program szkolenia

Zmiany 2019 r.

 • Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

 • Fundamentalne zmiany w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szansa

 • Stawka CIT w wysokości 9% - kto może skorzystać?

 • Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)

 • Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych

 • Podatek u źródła - kluczowe regulacje od 2019 r.

 • Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej

 • Finansowanie wewnętrzne, a koszty podatkowe

 • Wierzytelności - nabywanie i obrót od 2019 r.

 • Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie

 • Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.

 • Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki

 • Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)

 • Zwiększenie limitu kosztów usług niematerialnych a koszty podatkowe

Zmiany 2018 r.

 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów w ustawie CIT

 • Koszty finansowania zewnętrznego a koszty podatkowe

 • Usługi niematerialne (doradcze, reklamowe, in.) a koszty uzyskania przychodu

 • Tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych

 • Podział zysku netto, a koszty podatkowe

 • Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - nowe regulacje

 • Nowa wartość początkowa środka trwałego i WNiP

 • Zmiana regulacji prawnych dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC)

 • Istotne zmiany dot. funkcjonowania PGK

 • Ulga Badawczo-Rozwojowa w 2018 r.

 • Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN,

 • Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj.

 

Hasła tematyczne: szkolenie: zmiany w pit i cit

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »