06.03.2018: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Rządowe oceny skutków regulacji są mało wiarygodne – twierdzi NIK

Tylko jedna trzecia rządowych procesów legislacyjnych obejmuje oceny wpływu projektowanych regulacji, które dostarczają wiarygodnych informacji nt. kosztów i korzyści stojących za daną zmianą prawa – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Okazuje się ponadto, że władze korzystały z konsultacji publicznych tylko w ograniczony sposób.

Kontrola NIK dotyczyła tego, jak w poszczególnych resortach dokonuje się ocen skutków regulacji. Badanie dotyczyło lat 2015-2016 i objęło m.in. resort finansów, resort rozwoju  oraz kancelarię premiera.

Jak ocenia NIK, Polska wypracowała w latach 2001-2015 stosunkowo kompleksowy system oceny skutków regulacji, jednak poszczególne organy władzy nie postrzegają takich ocen jako instrumentu doskonalenia prawa.

„Należy podkreślić, że ocena wpływu dokonywana prawidłowo dostarcza wiarygodnych informacji na temat skutków (kosztów i korzyści) przyjmowanych regulacji prawnych. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku sześciu  z 20 objętych kontrolą NIK procesów legislacyjnych” – wskazuje NIK.

W raporcie wskazano również, że polskie władze tylko w ograniczony sposób korzystały z konsultacji publicznych. Wymogi formalne były z reguły spełniane, ale resorty często nie stosowały rządowych rekomendacji ws. przeprowadzania konsultacji.

„Stwierdzone przypadki skracania terminów na przedstawianie stanowisk, ograniczenie konsultacji wyłącznie do etapu prac nad gotowym projektem regulacji, korzystanie z wąskiego katalogu form konsultacji, nie odnoszenie się lub odnoszenie z dużym opóźnieniem do zgłoszonych stanowisk świadczyć może, iż konsultacje traktowane są jako obowiązek spowalniający proces tworzenia prawa” – czytamy w raporcie NIK.

mp

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), proces legislacyjny, nik, konsultacje społeczne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...