Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.01.2021

Rząd przyjął projekt noweli ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnych regulacji ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zmiany będą dotyczyć w praktyce instytucji i organów właściwych w tego rodzaju sprawach.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zakłada dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Przewidziano m.in. doprecyzowanie listy tzw. instytucji obowiązanych i dodanie do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na: – obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami; – przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (względem transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy dana transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji).

Nowela uszczegółowi również niektóre definicje, w tym m.in. te dotyczące beneficjenta rzeczywistego i państwa członkowskiego. Resort finansów zamierza też rozszerzyć zakres danych statystycznych, które gromadzi Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

„Projekt wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi i dostawców kont waluty wirtualnej” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 12 stycznia 2021 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z pierwotną wersją projektu nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz