22.09.2022: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Rozporządzenie ws. sposobu przesyłania zgłoszeń bez ZAP-3

Zmiany, które wchodzą w życie 23 września 2022 r., dostosowują przepisy zmienianego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która dodała przepisy umożliwiające przekazywanie pism, w tym podań, deklaracji i pełnomocnictw, za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, który dotychczas funkcjonował jako część portalu podatkowego. W związku z wyodrębnieniem z portalu podatkowego e-Urzędu Skarbowego z treści zmienianego rozporządzenia wykreślono odesłanie do zgłoszenia ZAP-3, które składane jest przez zalogowanego użytkownika e-US.

Zagadnienie związane ze składaniem zgłoszenia ZAP-3 są regulowane w rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisów szczególnych dotyczących e-Urzędu Skarbowego (tj. art. 35b ust. 6 i art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej):

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. poz. 1426, z póżn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. poz. poz. 1453, z późn. zm.).

Zmienia się również § 6 zmienianego rozporządzenia, który określa sposoby podpisywania zgłoszeń ZAP-3 i NIP-7 na portalu podatkowym. Zmiana polega na ograniczeniu zakresu tego przepisu wyłącznie do zgłoszeń NIP-7. Zgłoszenie ZAP-3 jest przekazywane za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, a nie portalu podatkowego.

Zmiany wchodzą w życie 23 września 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1984), które zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. poz. 1185)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zap-3, e-urząd skarbowy

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...