Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.02.2019

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już od 1 marca

Już od marca br. wypłacane będą mogły być nowe świadczenia w ramach rządowego projektu Mama 4 Plus. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, zakłada zagwarantowanie minimalnej emerytury matkom co najmniej 4 dzieci.

Podstawowym celem nowej ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci) i jednocześnie zrezygnowały z zatrudnienia czy innej działalności zarobkowej. Projekt jest kierowany w praktyce do osób niespełniających warunków do otrzymania najniższej emerytury. Rząd wskazuje również na konieczność uhonorowania i docenienia trudów wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych.

„Ustawa zakłada możliwość przyznania (świadczenie ma charakter uznaniowy) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczeni to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków określonych
w ustawie” – tłumaczy prezydencka kancelaria.

Nowa formuła wsparcia będzie dostępna dla obywateli polskich, którzy zamieszkują na terenie Polski i osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn). Lista warunków obejmuje również zamieszkiwanie na terenie kraju przez okres przynajmniej 10 lat. Określono też przesłanki negatywne, które mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

Lista obejmie np. pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci oraz tymczasowe aresztowanie.

Zgodnie z ustawą, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura. Jeśli dana osoba pobiera emeryturę lub rentę na poziomie poniżej najniższej emerytury, to świadczenie będzie uzupełnieniem do wysokości najniższej emerytury. Świadczenie ma też podlegać podatkowi dochodowemu.

Nowe świadczenie wprowadza ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303).

Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz