Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.05.2016

Rejestracja sprzedaży w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorców czekają spore wydatki?

Interpelacja nr 2945 do ministra finansów w sprawie transakcji handlowych on-line

Szanowny panie Ministrze,

według doniesień prasowych (np. http://www.pb.pl/4431827,4468,fiskus-na-zakupach-z-kowalskim) planowane jest wprowadzenie rejestracji sprzedaży w czasie rzeczywistym - kasy fiskalne miałyby wysyłać na bieżąco informacje o transakcjach, które mogłyby być później analizowane przez urzędników. Niezbędna byłaby wymiana kas fiskalnych.

W związku z tym mam pytania:

  • Czy przesyłane miałyby być dane pozwalające identyfikować klientów, np. numery kart kredytowych w przypadku dokonania transakcji kartą?
  • W jaki sposób planuje się zabezpieczyć przed sytuacją, w której w wyniku ewentualnego włamania i wycieku zgromadzonych danych (takiej sytuacji nigdy nie można wykluczyć) dane o sprzedaży konkretnych podmiotów gospodarczych staną się dostępne publicznie lub dla osób niepowołanych? Czy planuje się nie przesyłać, bądź nie zapisywać do bazy danych informacji pozwalających na identyfikację przedsiębiorcy (np. NIP), bo tylko to może dać gwarancję takiego zabezpieczenia?
  • Czy oszacowano koszty, które przedsiębiorcy (lub podatnicy - była mowa o "pomocy resortu" dla "najmniejszych") będą musieli ponieść na wymianę kas fiskalnych, a także na zakup i utrzymanie łącz, którymi dane o transakcjach mogłyby być przesyłane (obecnie wiele małych podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną takimi łączami nie dysponuje)? Jeśli tak, to ile mogą wynieść?

Poseł Jacek Wilk

1 maja 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2945 w sprawie transakcji handlowych on-line

Odpowiadając na interpelację nr 2945 z 17 maja 2016 r. Pana Posła Jacka Wilka w sprawie planowanego wprowadzenia rejestracji sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym, uprzejmie wyjaśniam.

System rejestrowania sprzedaży detalicznej i bieżącego przekazywania stosownych danych o charakterze fiskalnym do centralnego repozytorium będącego w dyspozycji resortu finansów jest jednym z planowanych rozwiązań mających na celu uszczelnianie systemu podatkowego. Proces przygotowania takiego systemu jest złożony, wymaga analizy kwestii natury prawnej, technicznej oraz organizacyjnej.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem założeń do takiego rozwiązania, co oznacza, że na tym etapie prac brak jest jeszcze możliwości odniesienia się do większości poruszanych przez Pana Posła kwestii, które mają charakter szczegółowy. Jednakże zgłoszone przez Pana Posła wątpliwości zostaną uwzględnione podczas prac nad takim systemem.

Odnosząc się do zagadnienia identyfikacji przedsiębiorcy (podatnika) pragnę zwrócić uwagę, że jednym z podstawowych celów jakim służy system kas rejestrujących (niezależnie od tego, czy jest on wyposażony w funkcjonalność przesyłania danych o charakterze fiskalnym do centralnego repozytorium, czy też nie jest wyposażony w taką funkcjonalność), jest zapewnienie prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Powyższe wymaga identyfikowania przedsiębiorcy (podatnika), w konsekwencji wypracowany docelowo system będzie również musiał zapewnić taką identyfikowalność (podobnie jak system obecnie stosowany). Jednocześnie niezależnie od tego, jakie konkretnie rozwiązania zostaną wprowadzone w ramach takiego systemu (gdzie jak już wskazałem obecnie trwają prace w tym zakresie), kwestia odpowiedniego zabezpieczenia danych będzie traktowana priorytetowo.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Leszek Skiba

Warszawa, 23 maja 2016 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz