Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

26.07.2013

Rachunkowość SKOK-ów - nowe rozporządzenie

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Zmianie ulegną regulacje dotyczące odpisów aktualizujących.

Rozporządzenie określi szczególne zasady rachunkowości SKOK-ów, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów (także w kwestii tworzenia odpisów aktualizujących).

W porównaniu do obecnego rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 99) zmienione zostaną jedynie przepisy § 6 pkt 5 i 9. Nowe regulacje mają mieć zastosowanie już do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.

Pierwszy zapis (pkt 5) dotyczy możliwości uwzględnienia poręczeń w pomniejszeniu podstawy dokonania odpisu aktualizującego.

„Nowe brzmienie będzie pozwalało obniżyć podstawę dokonywania odpisu do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty, w przypadku zarówno pożyczek, jak i kredytów poręczonych przez podmiot o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, inny niż Skarb Państwa, bank czy jednostka samorządu terytorialnego. Ponadto w stosunku do podmiotów, u których można wydzielić aktywa netto utrzymany zostanie dodatkowy limit na dotychczasowym poziomie, zezwalający na obniżenie podstawy dokonywania odpisów do wysokości 15% aktywów netto wystawcy zabezpieczenia, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) oraz o akcje własne według ich wartości godziwej. Parametr ten stanowi jeden z mierników świadczących o jakości zabezpieczenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W drugim zapisie (pkt 9) zmiany będą mieć charakter dostosowawczy – przed wyrazem „kredytu” pojawią się wyrazy „pożyczki lub”.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 22 lipca 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia – wraz z szczegółowymi wykazami informacji obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań – można zapoznać się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/165942

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz