Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.05.2019

Przekazanie klientowi paragonu gdy sprzedawca nie ma kontaktu z nabywcą

Vatowcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Mają oni ponadto, w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, w takich sytuacjach dokonywać wydruku paragonu fiskalnego a wydrukowany dokument wydawać nabywcy.

O obowiązku tym mowa jest również w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W myśl tego przepisu podatnik VAT wystawia i wydaje nabywcy bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności.

Przepisy te nie różnicują obowiązku wydania paragonu w zależności od tego czy sprzedaż ma charakter stacjonarny czy też jest dokonywana przez Internet gdzie sprzedawca nie ma styczności z nabywcą.

Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy niewystawienie faktury lub rachunku bądź wystawienie ich w sposób wadliwy albo odmowa ich wydania jest wykroczeniem skarbowym podlegającym karze grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych (stawka dzienna w roku 2019 ma rozpiętość od 225 zł do 45 000 zł).

Sklep internetowy a zwolnienia z kas

Jednak, aby określić czy ustawodawca nie przewidział jakiegoś szczególnego rozwiązania w zakresie przekazania paragonu dla podatników dokonujących sprzedaży internetowej a więc takiej gdzie strony transakcji nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, sięgnąć należy do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W poz. 36 i 37 załącznika do tego aktu prawnego zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania mieszczą się:

 1. dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek w SKOK-u, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 2. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK-u, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Jeżeli więc sprzedaż odpowiada tego rodzaju warunkom sprzedawca nie ma obowiązku ewidencjonowania jej w kasie fiskalnej a w konsekwencji nie musi nabywcom przekazywać paragonów fiskalnych, bo dokument taki po prostu nie istnieje.

Jednakże w myśl § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia zwolnienia te nie mają zastosowania do dostawy m.in.:

 • gazu płynnego,
 • części i akcesoriów samochodowych,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego,
 • sprzętu fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych,
 • napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, oraz

świadczenia usług m.in. :

 • samochodowych przewozów pasażerskich z wyjątkiem realizowanego przez gminy lub związki komunalne,
 • przewozów taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • prawniczych.

Przy tego rodzaju dostawach, bądź świadczeniu usług, ewidencjonowanie transakcji w kasie fiskalnej stanowi obowiązek bez względu na sposób płatności za nią. W rezultacie wystawiany przez kasę rejestrującą paragon musi zostać przekazany nabywcy.

Wydać czyli wysłać?

Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia „wydanie”. W związku z tym nie wiadomo co ustawodawca miał na myśli. Próby jego wyjaśnienia podjął się w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2014 r., sygn. IBPP3/443-417/14/JP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Opierając się na definicji słownika języka polskiego uznał, iż „wydać” oznacza dać, przydzielić coś komuś. Dalej stwierdził, że w przypadku sprzedaży przez Internet wiążącej się z brakiem osobistego kontaktu z nabywcą podatnik ma obowiązek wysłania paragonu nabywcy.

Wysyłanie paragonu wraz z zamówionym przez Internet towarem jest normą. Nie jest to ani trudne technicznie, uciążliwe w inny sposób, ani kosztowne. Sprzedawca w takich przypadkach dysponuje bowiem adresem nabywcy, bo musi przecież wiedzieć gdzie przesyłkę wysłać. Jednak w obrocie gospodarczym na porządku dziennym są przypadki gdy nabywana jest przez Internet usługa, której świadczenie nie jest zwolnione z ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Nabywca usługę zakupuje, korzysta z niej. Sprzedawca ewidencjuje sprzedaż w kasie fiskalnej, ta „wyprodukowała” paragon, z którym sprzedawca powinien postąpić tak aby nie narazić się na zarzut niedostarczenia takiego dokumentu sprzedaży nabywcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.65.2017.2.MT, uznał że podatnik dokonujący pasażerskich przewozów autobusowych udostępniając nabywcy paragon fiskalny do odbioru dopełni prawem przewidzianych wymogów, a więc działanie takie będzie równoznaczne z „wydaniem” mu paragonu. Było to bardzo rozsądne rozstrzygnięcie nie zawsze zdarzające się organom skarbowym. Niestety zmienione zostało z urzędu przez interpretację Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., sygn. DPP8.8101.51.2018.PBD. W swojej interpretacji wskazał, że ustawa o VAT nakłada obowiązek wydawania paragonów nabywcom. Wydanie zdaniem autora interpretacji nie może polegać na pozostawieniu dokumentu w siedzibie podatnika. Jeżeli więc klient zakupuje bilet drogą internetową obowiązkiem sprzedawcy jest wysłać mu paragon drogą listową.

Przede wszystkim zdrowy rozsądek

Podatnik nie złożył jednak broni i zaskarżył interpretację Szefa KAS do warszawskiego WSA. Sąd rozstrzygnął omawianą kwestię w wyrokach z 8 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2042/18 i III SA/Wa 2043/18. WSA podzielił zdanie podatnika uznając, że żądanie Szefa KAS wysyłania paragonów klientom kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Na przedsiębiorców nie można nakładać bowiem obowiązków niemożliwych do realizacji lub stanowiących kłopot nadmierny. Byłby on taki ponieważ podmiot sprzedający w Internecie bilety na przejazdy autobusowe nie dysponuje nawet adresem nabywcy, pod który paragon miałby być przesłany. Ponadto nawet gdyby sprzedawca posiadał taką informację wysyłanie pocztą setek paragonów (w skali miesiąca) do klientów byłoby niewspółmierne do celu, który miałby zostać w ten sposób osiągnięty. Bardzo istotny jest tutaj aspekt ekonomiczny tego rodzaju operacji. Gdyby bowiem nabywcą biletu okazał się np. obywatel Australii koszt przesłania paragonu znacznie przekroczyłby cenę biletu. Ponadto nie można utożsamiać „wydania” paragonu z koniecznością jego doręczenia, co można zauważyć każdym sklepie lub punkcie usługowym, gdy nabywcy zostawiają paragony wydane im przez sprzedawcę. Bo to czy nabywca faktycznie odbierze paragon czy też nie, nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Adam Okonkwo

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz