Przedsiębiorstwo w spadku - prawa i obowiązki podatkowe spadkobierców

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Co do zasady właścicielami przedsiębiorstwa w spadku są spadkobiercy.

 

Z pojęciem przedsiębiorstwa w spadku związany jest zarząd sukcesyjny, który obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Przechodząc na grunt prawa podatkowego wskażmy, że zgodnie z art. 97 §  1a Ordynacji podatkowej przedsiębiorstwo w spadku, w przypadku gdy ustanowiono zarząd sukcesyjny, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie odrębnych ustaw.

Do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego.

 

 

Zgodnie natomiast z art. 97a §  1 Ordynacji podatkowej odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku ponoszą zapisobierca windykacyjny kontynuujący prowadzenie tego przedsiębiorstwa, spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy, jeżeli nie został uczyniony zapis windykacyjny obejmujący przedsiębiorstwo w spadku, a także małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

W zakresie odpowiedzialności tych osób organ podatkowy wydaje decyzje w której jednoczesnie może ustalić kwotę podatku do zapłaty.

Jeżeli więc przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik złożyło deklarację z prawidłową kwotą zobowiązania i nie wykonało zobowiązania, przedmiotem decyzji o odpowiedzialności będzie zobowiązanie wynikające z tej deklaracji. Jeżeli natomiast deklaracji nie złożono lub była ona nieprawidłowa, to organ podatkowy, orzekając o zakresie odpowiedzialności, jednocześnie ustali lub określi kwotę zobowiązania.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: odpowiedzialność spadkobierców, odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, przedsiębiorstwo w spadku

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...