16.07.2015: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Prawo zamówień publicznych wymaga reformy - twierdzi NIK

Jednostki sektora finansów publicznych nie powinny mieć prawa do dzielenia zamówień na części i w efekcie udzielania go bez zastosowania zasad określonych w Prawie zamówień publicznych – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, która wzięła pod lupę 13 urzędów i spółek państwowych udzielających zamówień na zewnętrzne usługi.

Jak wynika z raportu NIK, kontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień na zewnętrzne usługi. Jednocześnie tylko niektóre z nich korzystały z przewidzianych w ustawie możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Nadal większość jednostek stosuje – jako jedyne kryterium oceny ofert – najniższą cenę.

„Część skontrolowanych urzędów i spółek w sposób nieuprawniony wykorzystywała prawo do podziału zamówienia na części. Była to swego rodzaju furtka do niestosowania przepisów ustawy przy udzielaniu zamówień, wykorzystywana w sytuacji gdy, np. na skutek niewłaściwego planowania, nie udało się wszcząć bądź zakończyć postępowania w określonym czasie lub gdy na etapie planowania nie oszacowano wartości całego zamówienia ani też nie wyodrębniono i nie oszacowano jego części” – czytamy w raporcie NIK.

Zdaniem autorów raportu, z systemu zamówień powinny zostać całkowicie wyeliminowane rozwiązania, dzięki którym strona zamawiająca może dzielić zamówienia na części i udzielać go bez zastosowania procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych.

Izba proponuje też wprowadzenie obowiązku sporządzania przez publiczne jednostki rocznych planów zamówień – bez względu na ich wartość. Jak zaznacza NIK, plan zamówień daje kierownikowi całościową wiedzę nt. liczby oraz wartości planowanych zamówień, co z kolei jest przydatne przy sprawowaniu kontroli zarządczej.

Postulaty Izby obejmują też m.in. wprowadzenie zasady, że publikacja wstępnych ogłoszeń informacyjnych (zgodnie z art. 13 PZP) byłaby obligatoryjna. Autorzy raportu argumentują, że takie ogłoszenia pozwalają potencjalnym wykonawcom lepiej przygotować się do udziału w postępowaniu i powinno być to korzystne także dla strony zamawiającej.

mp

Hasła tematyczne: zamówienia publiczne, najwyższa izba kontroli (nik), prawo zamówień publicznych, nik

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (3)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...