07.12.2017: Facebook

Prawo przedsiębiorców z zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorcy?

W nowym Prawie przedsiębiorców określona ma zostać m.in. tzw. zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy – wynika z aktualnej wersji projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Obecnie nad projektem pracuje Sejm.

W projekcie nowego Prawa przedsiębiorców, które zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, określona zostanie m.in. zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. W art. 10 ust. 1 nowej ustawy wskazane ma być, że organ władzy publicznej musi przyjmować założenie, iż dopóki nie nastąpi wykazanie (udowodnienie) przeciwieństwa – przedsiębiorca działa zgodnie z prawem, uczciwie i z poszanowaniem dobrych obyczajów.

„Dla organu władzy publicznej przedsiębiorca nie może być podmiotem z samego już założenia podejrzanym, co do którego suponuje się, że działa bezprawnie, nieuczciwie lub nieetycznie. Organ władzy publicznej musi w dobrej wierze zakładać, że przedsiębiorca przestrzega prawa, szanuje etykę i moralność publiczną oraz postępuje uczciwie w relacjach z innymi przedsiębiorcami, konsumentami i organami władzy” – wyjaśniają autorzy projektu.

Jak tłumaczy resort rozwoju, wszelkie odstępstwa od zasady muszą wymagać przekonujących dowodów. Oczekiwanym efektem wprowadzenia do ustawy nowej zasady ma być ułatwienie budowy opartych na większym zaufaniu relacji między urzędami a firmami.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt trafił do Sejmu 21 listopada 2017 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...