31.01.2018: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Prawo o notariacie do zmiany

Sądy powszechne nie będą już obciążone obowiązkiem przechowywania dokumentów obejmujących czynności notarialne – zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowelizacja Prawa o notariacie ma zmienić zasady archiwizacji dokumentacji notarialnej. Odpowiadać będzie za to samorząd notarialny.

W projekcie resortu sprawiedliwości przewidziano, że dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, księgi notarialne oraz inne księgi i wykazy notariusz – po 10 latach od ich sporządzenia lub w momencie zakończenia prowadzenia kancelarii – będzie przekazywać do archiwum prowadzonego przez izbę notarialną. Nadzór nad archiwami należeć ma do zadań Krajowej Rady Notarialnej.

„Wypisy, wyciągi i odpisy dokumentów przekazanych do archiwum, będzie sporządzał i wydawał notariusz wyznaczony przez radę właściwej izby notarialnej. W projekcie zaproponowano, aby izba przechowywała wskazaną dokumentację przez okres 10 lat, po którego upływie zostanie ona przekazana do właściwego archiwum państwowego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szczegóły dotyczące stosowania nowych zasad zostaną określone w osobnym rozporządzeniu, a zmianom towarzyszyć będą odpowiednie przepisy przejściowe.

„Stosownie do projektowanych przepisów dokumenty, księgi i wykazy mają zostać przekazane do archiwum izby notarialnej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 5 grudnia 2017 r.) o zmianie ustawy – Prawo o notariacie.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Hasła tematyczne: czynności notarialne, krajowa rada notarialna, prawo o notariacie, sądy powszechne, dokumentacja notarialna, samorząd notarialny

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...