Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

06.07.2018

Prawo do odliczenia VAT od zakupów produktów spożywczych

Wiele przedsiębiorców nabywa produkty spożywcze takie jak kawa, herbata, woda, ciastka itp. Ww. napoje i poczęstunki są zużywane przez pracowników, jak również w trakcie spotkań służbowych, np. narad, konferencji, szkoleń, spotkań z kontrahentami czy też podczas zebrań zarządu. Dodatkowo podczas takich spotkań często zamawiane są usługi cateringowe. Powstawać mogą zatem wątpliwości, czy od zakupów produktów spożywczych oraz usług cateringowych przedsiębiorcy mogą odliczać VAT.

Co do zasady w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik ma zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeśli dokonywane zakupy mają związek (bezpośredni lub pośredni) z działalnością opodatkowaną.

O związku bezpośrednim możemy mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą wprost czynnościom opodatkowanym (działalności gospodarczej przedsiębiorcy). Związek pośredni zaistnieje natomiast, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociaż pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

W analizowanej w niniejszym artykule sytuacji nabywane artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda, przekąski, catering itp.) zużywane przez pracowników na spotkaniach zarządu służyć mają poprawie atmosfery w pracy. Poczęstunek i catering podczas spotkań z kontrahentami czy też podczas szkoleń pozwala na pozytywny odbiór przedsiębiorstwa przez kontrahentów i potencjalnych klientów. To w przyszłości może przełożyć się na zwiększenie obrotów.

W związku z powyższym nabywane przez przedsiębiorców artykuły spożywcze oraz usługi cateringowe będą miały związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Spółka będzie mogła zatem dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem artykułów spożywczych oraz usług cateringowych.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).

Joanna Litwińska, konsultant podatkowy
Marcelina Fabia, konsultant podatkowy

ECDP Spółka doradztwa podatkowego

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz