Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.10.2018

Prawidłowe dokumentowanie darowizny pieniężnej w obrębie rodziny

Chcemy przekazać córce darowiznę w gotówce (ok. 40 000 zł) - w intencji sfinansowania przez nią pierwszej wpłaty na mieszkanie. Czy od takiej darowizny zapłacimy podatek od czynności cywilno-prawnych? Jak dokumentować taką darowiznę, abyśmy ani my (ani córka) nie musieli płacić podatku od spadków i darowizn? 

Umowa darowizny, jeśli nie wiąże się z przejęciem przez córkę Państwa długów i ciężarów albo zobowiązań, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Darowizna, o której mowa w pytaniu tego typu obciążeń nie przenosi (takie długi i ciężary najczęściej występują w przypadku np. darowanych nieruchomości).

W kwestii podatku od spadków i darowizn - osoby bliskie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Należy przekazując gotówkę pamiętać jednak o zachowaniu ustawowych warunków. Niestaranność może spowodować konieczność zapłaty podatku.

Art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia od podatku nabycie m.in. w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Córka, będąca zstępną będzie mogła skorzystać z tego zwolnienia. Ale pod warunkiem:

  1. zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (na druku SD-Z2),

    oraz
  2. udokumentowania - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, czyli kwotę 9.637 zł - ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Można się uwolnić od obowiązku zgłaszania darowizny w dwóch przypadkach:

  1. jeśli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn czyli kwoty 9.637 zł (ze względu na kwotę planowanej darowizny to zwolnienie nie jest istotne) lub
  2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Jeśli więc chcecie Państwo zachować formę notarialną darowizny, nie będzie już konieczne zawiadamianie naczelnika urzędu skarbowego.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz