Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.02.2021

Pracownicze plany kapitałowe z opóźnieniem?

Do Sejmu trafił senacki projekt zakładający umożliwienie pracodawcom wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w późniejszym terminie. Projekt przewiduje również m.in. doprecyzowanie, że wsparcie udzielane mikroprzedsiębiorcom może być kierowane także do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników w ramach stosunku pracy.

W senackim projekcie zaproponowano nowe rozwiązania mające dodatkowo wesprzeć przedsiębiorców w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Jak proponują projektodawcy, kolejne etapy wdrażania systemu PPK miałyby zostać przesunięte w czasie. Przykładowo, w ramach IV etapu terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i zawarcie umowy o prowadzenie PPK zostałyby przełożone odpowiednio na 31 grudnia 2021 oraz 10 stycznia 2022 r. w odniesieniu do pracodawców zatrudniających mniej niż 22 osoby. Podobne zmiany miałyby dotyczyć też II i III etapu wdrażania PPK.

Projekt zakłada również m.in. wyraźne doprecyzowanie, że pomoc związana z COVID-19 obejmuje także tych mikroprzedsiębiorców, którzy są przedsiębiorcami niezatrudniającymi pracowników w ramach stosunku pracy.

Wprowadzenie zmian przewiduje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt trafił do Sejmu 23 lutego 2021 r.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz