Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Popularne w dziale:

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

27.06.2019

Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zwykłe i 50%

Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają co do zasady kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów.

Roczne koszty uzyskania wynoszą dla pracowników nie więcej niż:

 • 1335 zł (co miesięcznie oznacza 111,25 zł), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),
 • 2002,05 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),
 • 1668,72 zł (miesięcznie 139,06 zł), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
 • 2502,56 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zaś podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Znajomość tych limitów jest istotna z tego powodu, że w pewnych sytuacjach można uwzględnić w rozliczeniu rocznym wyższe kwoty niż stosowane przez pracodawcę przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Przykładowo, jeżeli zryczałtowane koszty wynikające z przepisów ustawy są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez pracownika (lub przez zakład pracy pracownika) w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, ale udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Pamiętajmy, aby bilety będące podstawą do wyliczenia powyższych kosztów zachować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (praktycznie prawie 6 lat od daty złożenia zeznania rocznego, i to w sytuacji, w której bieg przedawnienia nie zostanie przerwany).

W razie gdy pracodawca, obliczając zaliczki, uwzględnił niższe koszty uzyskania przychodów niż przysługujące w konkretnej sytuacji pracownika, pracownik ma prawo w rozliczeniu rocznym przyjąć koszty wynikające z przepisów. Najczęściej wystąpi przypadek, w którym pracownik nie złożył pracodawcy wniosku o zastosowanie wyższych kosztów uzyskania, oświadczając, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Pracodawca będzie wtedy, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniał koszty uzyskania przychodów w wysokości niższej niż maksymalna wysokość tych kosztów możliwa do uwzględnienia według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (będzie zresztą postępował we właściwy sposób).

Nie stanowi to przeszkody, aby „odzyskać” nadpłacony podatek, uwzględniając wyższe koszty w rozliczeniu rocznym.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Wielu twórców, zatrudnionych w ramach umowy o pracę niepotrzebnie płaci wyższe niż konieczne podatki. Również pracodawcy, z braku wiedzy, ponoszą wyższe koszty pracownicze, niż mogliby, odpowiednio formułując umowy z pracownikami. Pracownikowi uzyskującemu przychody m.in. z tytułu stosunku pracy przysługuje, jak już wspomniano wcześniej, odliczenie jednej, pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Inaczej jest jednak traktowana kwestia kosztów uzyskania przychodów twórców i autorów - również tych, zatrudnionych na umowę o pracę. Mają oni bowiem szczególny przywilej – możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – ale wyłącznie do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórców z praw autorskich.

Trochę historii i stan obecny

Do końca 2012 roku prawo stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie podlegało ograniczeniom kwotowym. Od 1.01.2013r. ustawodawca wprowadził limity stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ustalając kwotę graniczną tak obliczonych kosztów jako 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Od 1.01.2018r. limit ten wynosi tyle, ile kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli został podniesiony dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku.

Ograniczona została jednak lista osób, korzystających ze swoich praw autorskich, uprawnionych do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - w ustawie znalazło się ich wyliczenie, obejmujące osoby uzyskujące przychody z:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: 50% koszty uzyskania przychodu, podwyższone koszty uzyskania przychodów, podwyższone koszty autorskie, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), pracownicze koszty uzyskania przychodów

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz