Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.01.2016

Pracodawcy nie będą musieli utrzymywać pracowników związkowych?

Związki zawodowe powinny utracić niektóre z obecnych uprawnień - twierdzi klub parlamentarny Nowoczesnej, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji. Projektodawcy proponują np. zwolnienie pracodawców z obowiązku ponoszenia kosztów wynagradzania tzw. funkcyjnych pracowników związkowych. 

„W obecnym stanie prawnym związki zawodowe w Polsce wyposażone są w przywileje, których nie mają inne organizacje społeczne. Efektem tego jest obciążenie pracodawców kosztami funkcjonowania związków, a w ostateczności – klientów (w postaci wyższych cen lub gorszej jakości usług) i podatników (uzwiązkowienie najwyższe jest w sektorze publicznym)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Aktualnie w niektórych przypadkach z obowiązku świadczenia pracy zwolnieni są tzw. funkcyjni członkowie zarządów zakładowych organizacji związkowych. W przypadku 150-500 członków jest to jeden pracownik, a w przypadku 1001-2000 członków to trzech pracowników. Autorzy proponują zniesienie obowiązku, zgodnie z którym pracodawca musi obecnie ponosić koszty wynagrodzeń takich funkcyjnych pracowników związkowych.

W projekcie zakłada się też ograniczenie obowiązku udostępniania przez pracodawcę związkom zawodowym pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Po wejściu w życie nowelizacji pracodawca musiałby jedynie udostępniać pomieszczenie (jeśli takie posiada) na spotkania organizowane w celu omawiania spraw dotyczących ogółu członków danej organizacji związkowej albo ogółu pracowników.

Autorzy projektu proponują również m.in. wprowadzenie zasady jawności gospodarki finansowej związków zawodowych – w efekcie takie organizacje musiałyby upubliczniać swoje sprawozdania finansowe.

„Likwidacja nadmiernych przywilejów złagodzi konflikty między pracodawcami a związkowcami oraz wymusi na działaczach związkowych większą dbałość o powiększanie liczby członków związków i realne dbanie o ich prawa” – twierdzą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Nowoczesnej – projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy. Projekt trafił do Sejmu 13 stycznia 2015 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz