Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

14.02.2019

Poznań: Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych w 2019 roku

Począwszy od 1.01.2017 r. przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej ulegały nieustannym modyfikacjom. Ostatnia, bardzo poważna zmiana miała miejsce 1.01.2019 r. Stad ważna jest aktualizacja wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji podatkowej w stanach prawnych 2017, 2018 i 2019 r. Zapraszamy na szkolenie 18.02.2019 r. w Poznaniu, którego celem jest kompleksowa analiza problematyki obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej oraz wskazanie źródeł pobierania danych porównawczych, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji podatkowej w stanach prawnych po 1 stycznia 2017 r.

 

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne

1. Geneza oraz cel przygotowywania dokumentacji podatkowej

2. Konwencja modelowa OECD

3. Regulacje ustawowe w polskim prawie podatkowym w zakresie dokumentacji podatkowej

4. Rozporządzenia wykonawcze

5. W jakich przypadkach wymagane jest sporządzenie dokumentacji podatkowej

6. Rodzaje powiązań

a) kapitałowe

b) osobowe

c) rodzinne

d) majątkowe

e) organizacyjne

f) wynikające ze stosunku pracy

g) pozostałe

7. Definicja ceny transferowej

8. Definicja ceny rynkowej

9. Zasada swobody zawierania umów w polityce cen transferowych

10. Metody szacowania cen transferowych

a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

b) metoda ceny odprzedaży

c) metoda rozsądnej marży (koszt plus)

d) metody zysku transakcyjnego

metoda podziału zysków

analiza rezydualna

analiza udziału

metoda marży transakcyjnej netto

11. Charakterystyka analizy porównawczej

12. Sankcje w razie braku odpowiedniej dokumentacji podatkowej

13. Ryzyko kontroli podatkowych

II. Zmiany w zakresie obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

1. Nowa definicja podmiotów powiązanych

2. Nowa definicja transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

3. Kryterium przychodów i kosztów a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

4. Wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej

5. Nowe zasady ustalania limitów transakcji

6. Systematyka przygotowania dokumentacji podatkowej

7. Zasady aktualizacji dokumentacji podatkowej

8. Dokumentacja na poziomie lokalnym (local file)

a) analiza wzoru dokumentacji

b) szczegółowy opis transakcji badanej

c) jak powiązać dane finansowe transakcji z pozycjami sprawozdania finansowego

d) pozostałe zagadnienia

9. Analiza danych porównawczych

a) analiza wzoru dokumentu

b) źródła danych porównawczych (dane wewnętrzne i zewnętrzne)

c) benchmarking

d) metodologia przygotowywania analizy

e) korekty w ocenie danych źródłowych

f) zasady dowodzenia rynkowości transakcji

g) znaczenie analizy porównawczej

10. Dokumentacja grupowa (master file)

a) podmiot sporządzający

b) struktura grupy

c) najważniejsze transakcje

d) zasady ustalania polityki cen transferowych

e) alokacja kosztów i przychodów

f) wartości niematerialne i prawne

g) prace badawczo-rozwojowe

h) zasady finansowania

i) pozostałe wymogi dokumentacji

11. Raportowanie według krajów (CbC reporting)

12. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (sankcje karne)

13. Obowiązek sporządzania sprawozdania CIT-TP oraz PIT-TP

III. Analiza transakcji

1. Dostawa towarów

2. Usługi finansowe (cash pooling, pożyczki, gwarancje itp.)

3. Usługi niematerialne (licencje, usługi doradcze, zarządcze, IT itp.)

4. Usługi typowe

5. Usługi wynajmu

6. Usługi budowlane

7. Usługi transportowe

Szczegółowe informacje i program szkolenia

 

Hasła tematyczne: szkolenie: ceny transferowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »