Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.11.2021

Polski Ład: Nowa składka zdrowotna dla prowadzących jednoosobową działalność

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy została obniżona do 4,9% podstawy wymiaru składki. Składka ta nie będzie jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Celem tego rozwiązania nie jest osiągnięcie dodatkowych korzyści dla Skarbu Państwa. Rozwiązanie to zapobiega sytuacji, w której przedsiębiorca nie opłaca składki zdrowotnej, ponieważ, np. nie wystąpił u niego dochód - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 27296 do ministra finansów w sprawie objęcia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nową składką zdrowotną

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z proponowanymi przepisami, które znalazły się w pakiecie ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu, drobni przedsiębiorcy (rozliczający się liniowo) zapłacą minimalną składkę zdrowotną w wysokości 270 zł, ustaloną na poziomie odpowiadającym 9% od minimalnej pensji (czyli 3000 zł). Według przedsiębiorców, którzy zgłosili się do mojego biura poselskiego, takie rozwiązanie będzie wyjątkowo dla nich niekorzystne. Bez względu na to, czy prowadząc swoją działalność gospodarczą, osiągną miesięczny dochód na poziomie 1000 zł, 2000 zł czy 4000 zł, składka zdrowotna zawsze wyniesie 270 zł, ponieważ próg dochodu został ustanowiony na poziomie 5500 zł. Takie rozwiązanie może skutkować tym, że w przypadku osób nieosiągających żadnych dochodów, obciążenie nieodliczalną składką zdrowotną wzrośnie aż 5-krotnie.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

  1. Czy Ministerstwo Finansów ma świadomość tego, że nowe regulacje mogą być bardzo niekorzystne dla drobnych przedsiębiorców, którzy rozliczają się liniowo?
  2. Jaki procent przedsiębiorców stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osiągające dochód poniżej 5500 zł miesięcznie i jednocześnie rozliczające się liniowo?
  3. Ile osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obejmą te regulacje?
  4. Ile Skarb Państwa zyska na tym rozwiązaniu?

Poseł Marcin Kierwiński

1 października 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 27296 w sprawie objęcia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nową składką zdrowotną

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 27296 pana posła Marcina Kierwińskiego w sprawie objęcia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nową składką zdrowotną, uprzejmie informuję, że program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, wprowadza szereg zmian, w tym
m. in. w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców realizuje uchwalona przez Sejm 1 października 2021 roku ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw1.

Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej obejmują m. in. przedsiębiorców korzystających z opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, tj. opłacających tzw. podatek liniowy.

Po zmianach podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy będą, co do zasady, rzeczywiste dochody osiągane przez przedsiębiorcę, w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Obecnie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy została obniżona do 4,9% podstawy wymiaru składki. Składka ta nie będzie jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Przyjęte rozwiązanie wprowadza minimalny poziom składki zdrowotnej, którą będzie opłacał przedsiębiorca korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym.

Celem tego rozwiązania nie jest osiągnięcie dodatkowych korzyści dla Skarbu Państwa. Rozwiązanie to zapobiega sytuacji, w której przedsiębiorca nie opłaca składki zdrowotnej, ponieważ, np. nie wystąpił u niego dochód. Z tego względu, trudno zgodzić się z wyrażanymi obawami, że wprowadzane „regulacje mogą być bardzo niekorzystne dla drobnych przedsiębiorców, którzy rozliczają się liniowo”. Warto także zauważyć, że również dla przedsiębiorców korzystających z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej, składka zdrowotna nie będzie niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Składka zdrowotna na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia będzie opłacana także przez przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej.

Odnosząc się do pytań dotyczących przedsiębiorców opłacających podatek liniowy, których obejmą wprowadzane zmiany, uprzejmie informuję, że zgodnie z danymi wynikającymi z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r., 60 tysięcy podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku wykazało roczne dochody poniżej 66 tysięcy zł, (tj. 5 500 zł miesięcznie). Ta grupa stanowiła 9% podatników, którzy uzyskali dochody, podlegające opodatkowaniu według tej stawki.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 25 października 2021 r.

1 Druk senacki nr 506

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz