14.03.2022: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Polski Ład – na czym polega ulga dla klasy średniej?

W dniu 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy podatkowe związane z tzw. Polskim Ładem. W wyniku tej nowelizacji zmieniono m.in. przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zmianami; dalej: „ustawa PIT”). W ten sposób wprowadzono nowe, niestosowane uprzednio rozwiązania. Na czym polega ulga dla klasy średniej i komu przysługuje?

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Celem działania ulgi dla klasy średniej jest ochrona klasy średniej przed efektami wprowadzonych zmian. Według artykułu 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT, ulga daje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowi więc swoistą preferencję podatkową, z której mogą skorzystać wskazane podmioty po spełnieniu konkretnych warunków.

Niektórzy podatnicy mogą skorzystać zarówno z ulgi miesięcznej, jak i przy rozliczeniu rocznym. Ze względu na to, że nowa ulga zacznie obowiązywać od 2022 roku, możliwość rozliczenia jej w skali roku będzie możliwa dopiero w deklaracji złożonej w 2023 roku.

Komu przysługuje ulga dla klasy średniej?

Według modyfikacji wprowadzonych przez ustawodawcę, z takiej preferencji mogą skorzystać tylko niektóre, wybrane podmioty. Uprawnione są jedynie:

  • osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, w tym również pracownicy poniżej 26 roku życia oraz
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ww. podmioty mają prawo do skorzystania z ulgi, jeśli osiągane przez nich dochody podlegające opodatkowaniu w danym roku znajdują się w przedziale:

  • I próg ulgi dla kwot od 68 412 zł do 102 588 zł
  • II próg ulgi dla kwot od 102 588 zł do 133 692 zł

W jaki sposób wyliczyć ulgę?

Istnieją różne metody rozliczania ulgi dla klasy średniej. Wszystko zależy od podmiotu, którego ulga ma dotyczyć. Ulga dla pracowników jest naliczana i rozliczana przez pracodawcę, ponieważ to on jest płatnikiem podatku PIT. Jednocześnie pracodawca musi uwzględnić ulgę dla klasy średniej, obliczając co miesiąc wysokość zaliczki na podatek PIT w przypadku każdej osoby, u której miesięczny przychód ze stosunku pracy pracownika znajduje się w pierwszym lub drugim progu ulgi, tzn. w przedziale 5701 – 8549 zł lub 8549 zł – 11 141 zł.

Ważne jest, że w sytuacji przekroczenia górnej kwoty przychodów, czyli 133 692 zł, u konkretnego pracodawcy (np. dzięki otrzymaniu premii w danym miesiącu albo premii rocznej), pracodawca musi zaniechać dalszego naliczania ulgi. Według przepisów ulga jest stosowana tylko, gdy suma osiągniętych w roku podatkowym przychodów nie przekroczy kwoty 133 692 zł.

W przypadku przedsiębiorców podmiotem rozliczającym ulgę jest sam podatnik. Rozlicza ją od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę od początku roku. Może rozliczać ją także alternatywnie – albo w miesiącach, w których uzyskany dochód znajduje się w ustawowo przewidzianych widełkach, albo wybrać łączne rozliczenie dochodu na koniec roku.

Płatnik rozliczający zaliczki dla przychodów w wysokości wynoszącej od 5701,00 zł do 11 141,00 zł miesięcznie (podlegające opodatkowaniu według skali), co miesiąc pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników, w wysokości szacowanej według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł.

Litera A to uzyskane w miesiącu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Za to w przypadku rocznego rozliczenia, ulgę wylicza się wedle następującego wzoru:

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

W tym wariancie litera A = uzyskane przez podatnika przychody w roku podatkowym ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Obowiązki po stronie pracodawcy

Pracodawcy muszą pamiętać, że są zobowiązani do naliczania ulgi. Zgodnie z zasadą, pracodawca powinien co miesiąc naliczać ulgę danemu pracownikowi, jeśli pracownik spełnia przesłanki do jej naliczenia, tzn. osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale pomiędzy 5701 zł a 11 141 zł. Pracodawca może być zwolniony z tego obowiązku przez pracownika, jeśli ten złoży właściwy wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej.

Kiedy lepiej zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?

Niestety skorzystanie z ulgi nie zawsze przynosi korzyści. Rezygnacja jest wskazana wtedy, gdy podatnik nie mieści się w widełkach finansowych wskazanych przez ustawę, tzn. jego miesięczne dochody są niższe niż 5701 zł brutto lub wyższe niż 11 141 zł (albo roczny łączny dochód nie mieści się w przedziale od 68 412 a 133 692,01 zł).

W rezultacie rezygnacja podatnika ze stosowania ulgi dla klasy średniej będzie wskazana, jeżeli podatnik:

  • nie jest pewny jaka będzie wysokość jego miesięcznych dochodów;
  • nie wie, jaki będzie jego przewidywany dochód roczny;
  • przewiduje, że może nie zmieścić się w przedziale kwotowym pomiędzy 5701 zł a 11 141 zł.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą po prostu zaniechać naliczania ulgi, za to podatnicy będący pracownikami muszą złożyć pracodawcy odpowiednie pismo z wnioskiem o nienaliczanie ulgi.

Wnioski

Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej sprawiło, że niektórzy podatnicy mogą odliczyć część dochodu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem jest spełnienie konkretnych przesłanek. Najważniejsza z nich dotyczy osiągnięcia dochodów mieszczących się w przedziale kwotowym pomiędzy 5701 zł a 11 141 zł, bądź w skali roku pomiędzy 68 412 a 133 692,01 zł.

Podmioty, które mogą skorzystać z owej ulgi, to pracownicy i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się na zasadach ogólnych. Należy pamiętać, że przekroczenie wskazanych w ustawie limitów spowoduje utratę ulgi, przez co konieczna będzie dopłata podatku podczas rocznego rozliczenia PIT.

 

Kamila Wasilewska

Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), polski Ład, ulga dla klasy średniej

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...