Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

04.10.2021

Polski Ład: Dłuższy termin na zapłatę składek ZUS

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską: uwzględniając zgłaszane postulaty, w trakcie prac nad projektem ustawy, został zmieniony termin wpłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób fizycznych na 20 dzień następnego miesiąca. W celu maksymalnego ułatwienia przedsiębiorcom wywiązywania się z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej od dochodu, w trakcie prac parlamentarnych, przyjęto, że składka miesięczna będzie ustalana od dochodu z poprzedniego miesiąca.

Interpelacja nr 26308 do ministra finansów w sprawie terminu płacenia składki zdrowotnej, zaproponowanego przez Polski Ład

Szanowny Panie Ministrze!

Polski Ład wprowadza nowe zasady płacenia składki zdrowotnej, która ma być liczona od dochodu przedsiębiorcy do 10 lub 15 dnia następnego miesiąca, w zależności od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia również inne osoby. Dotychczas nie było z tym większych problemów, gdyż jej wysokość znana była od początku roku. Zazwyczaj fakturę wystawić można do 15. dnia następnego miesiąca, więc niemożliwe jest wyliczenie dochodu do 10. dnia, skoro przedsiębiorca nie jest jeszcze w posiadaniu wszystkich faktur. Ponadto proponowane nowe reguły doprowadzą do licznych błędów w obliczaniu miesięcznego dochodu przedsiębiorców, co doprowadzi do konieczności dokonania dodatkowych poprawek.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Dlaczego maksymalny czas na wyliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorstw wynosi 15 dni, jeśli do tego czasu przedsiębiorca nie będzie posiadał wszystkich faktur?
  2. Czy nie korzystniejszym rozwiązaniem byłaby zmiana obowiązujących od lat terminów zapłaty składek do ZUS?
  3. Czym Rząd motywuje swoją decyzję o zmianie obowiązujących przepisów, co do konieczności wyliczenia dochodu przedsiębiorstw, do tak krótkiego czasu?

Poseł Maciej Kopiec

13 sierpnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26308 w sprawie terminu płacenia składki zdrowotnej, zaproponowanego przez Polski Ład

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 26308 posła Macieja Kopca, w sprawie terminu płacenia składki zdrowotnej,zaproponowanego w Polskim Ładzie, uprzejmie informuję, że program społecznogo-spodarczy „Polski Ład” wprowadza zmiany w wielu obszarach, w tym m.in. w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Założenia „Polskiego Ładu” w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wdraża projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1532 i nr 1532-A).

Projekt ustawy wprowadza nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców. Obecnie przedsiębiorca opłaca stałą składkę zdrowotną, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Wynika to z faktu, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Projekt ustawy zmienia sposób ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po zmianach podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających podatek według skali podatkowej, jednolitej 19% stawki podatku lub opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, co do zasady, będą rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności, w miejsce opłaty ryczałtowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz uwzględniając zgłaszane postulaty, w trakcie prac nad projektem ustawy, został zmieniony termin wpłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób fizycznych na 20 dzień następnego miesiąca. W celu maksymalnego ułatwienia przedsiębiorcom wywiązywania się z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej od dochodu, w trakcie prac parlamentarnych, przyjęto, że składka miesięczna będzie ustalana od dochodu z poprzedniego miesiąca. Dzięki temu, przedsiębiorcy będą mieli dodatkowy miesiąc na wyliczenie wysokości składki zdrowotnej. Oznacza to, że np. składka zdrowotna za marzec będzie płacona od dochodu zlutego w terminie do 20 kwietnia. Zapewni to przedsiębiorcom odpowiedni czas do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od nowej podstawy jej wymiaru.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 29 września 2021 r.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz