Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

01.09.2016

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia a Program 500+

Interpelacja nr 4953 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie "Programu 500+" po podwyższeniu od 2017 r. płacy minimalnej

Szanowna Pani Minister!

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci sprawia, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc na drugie i każde kolejne dziecko jest wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny. W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł lub dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną, to świadczenie przysługuje już właśnie na pierwsze dziecko. Od 2017 roku ma wzrosnąć płaca minimalna, a to w konsekwencji dla pewnych rodzin oznaczać będzie przekroczenie progu dochodowego i utratę prawa do tzw. świadczenia 500+.

Czy w związku z tym Pani Minister rozważa podniesienie progu dochodowego, o którym piszę? Czy Rada Ministrów zamierza podnieść próg dochodowy choćby proporcjonalne do zwiększenia płacy minimalnej?

Poseł Arkadiusz Myrcha

18 lipca 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 4953 w sprawie "Programu 500+" po podwyższeniu od 2017 r. płacy minimalnej

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 27 lipca 2016 r., znak: K8INT4953, dotyczące interpelacji poselskiej Arkadiusza Myrchy, w sprawie Programu „Rodzina 500+” po podwyższeniu od 2017 r. płacy minimalnej, uprzejmie wyjaśniam.

Podwyższenie, od 1 stycznia 2017 r., wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie mogło mieć wpływ na pewną liczbę rodzin dopiero przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego na okres od 31 października 2018 r., kiedy to prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie ustalane na podstawie dochodu rodziny z roku 2017.

W przypadku rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze w aktualnym, trwającym do 31 października 2017 r. okresie, na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze, weryfikacja prawa do przyznanego już świadczenia wychowawczego będzie miała miejsce jedynie w przypadku zaistnienia zmiany pracy lub uzyskania pracy przez członka rodziny i wówczas prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest ponownie w oparciu o dochód z nowej pracy.

Natomiast podwyższenie wysokości wynagrodzenia osiąganego z wykonywanej już pracy, np. na skutek ustawowego podwyższenia płacy minimalnej (to samo dotyczy „zwykłej” podwyżki wynagrodzenia w ramach wykonywanej już pracy), nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego i doliczeniem kwoty podwyżki.

Należy podkreślić, że z istoty kryterium dochodowego wynika, że jego przekroczenie, spowodowane poprawą sytuacji dochodowej, niezależnie od powodu poprawy sytuacji dochodowej (np. z powodu uzyskania podwyżki wynagrodzenia, czy zmiana pracy na lepiej płatną), skutkuje brakiem prawa do określonych świadczeń, czy innych uprawnień uzależnionych od kryterium dochodowego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje dokonać, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia Programu „Rodzina 500+” jego przeglądu, który obejmie między innymi ocenę realizacji założeń ww. Programu oraz wpływu świadczenia wychowawczego na polskie rodziny.

Analizowane będą również, uwzględniając warunki budżetowe, ewentualne możliwości rozszerzenia liczby osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Przegląd ten obejmie również inne systemy wsparcia materialnego rodzin (m.in. system świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk

Warszawa, 23 sierpnia 2016 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz