Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.03.2019

Podatnik VAT, kupując używany samochód, może często przy sprzedaży zastosować procedurę VAT-marża

Przy zachowaniu warunków wynikających z ustawy o VAT, przedsiębiorca (niekoniecznie zajmujący się handlem samochodami używanymi), sprzedający kupiony uprzednio samochód używany, może opodatkować go stosując procedurę VAT marża. To pozwoli uzyskać często spore oszczędności. Wątpliwości, co do możliwości zastosowania tej szczególnej procedury opodatkowania miał jeden z przedsiębiorców użytkujących w firmie samochód używany, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca prowadzi działalność doradczą, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i prowadzi sprzedaż opodatkowaną. Zakupił używany samochód osobowy, wprowadzając go następnie do środków trwałych.

Samochód został zakupiony od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej. Samochód będzie użytkowany w firmie jako środek trwały, od zakupu paliwa, części zamiennych oraz napraw odliczane będzie 50% VAT. W przyszłości przedsiębiorca planuje sprzedać ten samochód.

Postanowił się upewnić, że będzie mógł skorzystać z procedury VAT marża - zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadniając swoje stanowisko, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży pojazdu w przyszłości, będzie miał prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, podniósł między innymi, iż

jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zauważył następnie, iż opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

  • podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych nabytych od osób fizycznych niebędących podatnikami, o którym mowa w art. 15, lub niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej.

Jednym z niezbędnych warunków do zastosowania procedury VAT-marża jest to, aby towary zostały nabyte ostatecznie w celu odsprzedaży.

A ponieważ:

  • przedmiotowy samochód jest towarem wcześniej używanym;

  • zakup został dokonany od osoby fizycznej, spełniającej warunki określone w ustawie,

  • zakupu dokonano w celu późniejszej odsprzedaży,

zarówno przyjęcie przedmiotowego samochodu do środków trwałych, jak i odliczanie 50% podatku naliczonego od zakupu paliwa, części zamiennych oraz napraw nie ma wpływu na możliwość zastosowania procedury VAT-marża.

Tak przedstawione i uargumentowane stanowisko Dyrektor KIS uznał za prawidłowe.

Zobacz też: Interpretacja Indywidualna z 06-03-2019 r. sygn.: 0115-KDIT1-2.4012.34.2019.1.AJ

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz