Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Kasy fiskalne

17.06.2021

Podatnik spóźnił się z instalacją kasy fiskalnej

Zasadą jest, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w postaci obrotu na ich rzecz i wynikających z tego kwot podatku, przy zastosowaniu kas fiskalnych. Obecnie jedynymi modelami, które tak na dobrą sprawę warto jest podatnikom instalować są kasy online. Opóźnienie instalacji kasy nie pozostaje bez konsekwencji na dwóch niejako płaszczyznach, tj. w zakresie utraty ulgi na zakup tego urządzenia oraz sankcji karnych skarbowych.

Od 1 stycznia br. kasy online muszą być stosowane w gastronomii, przy tymczasowym zakwaterowaniu, przez składy opałowe, natomiast od 1 lipca br. staną się koniecznością dla: zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów lekarskich, klubów fitness, siłowni, basenów, usług budowlanych, usług prawniczych.

Co podatnik traci

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT prawo do ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej mają podatnicy, u których:

  1. powstał u nich obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaż i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych online oraz nie używali do tej pory kas rejestrujących.

Regulacja ta wskazuje, że ustawodawcy zależy na tym aby podatnicy stosowali wyłącznie kasy fiskalne online bowiem ulga przyznana została tylko na zakup tego typu urządzeń. Ulga nie przysługuje natomiast z tytułu zakupu urządzeń starszej generacji a więc wyposażonych jedynie w elektroniczną kopię paragonu. Z ww. przepisu wynika, że warunkiem ulgi (w wysokości 700 zł na każde urządzenie) jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży przy jego zastosowaniu.

Jest spóźnienie a co z ulgą

Uregulowanie powyższe jest jasne i jednoznaczne. Warunkiem skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą. Nie jest więc istotne czy spóźnienie wynosi dzień czy też kwartał. Chociaż można by oczekiwać, iż utrata prawa do ulgi następować będzie proporcjonalnie do czasu trwania opóźnienia.

Jednakże od tej niedogodności istnieje jeden wyjątek. Chodzi o przypadek, gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą. Okres zawieszenia potraktować należy jako specyficzny „okres ochronny”, podczas którego nie biegnie termin na instalację kasy fiskalnej. Jest to zrozumiałe ze względu brzmienie art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi „…rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży…”. Podczas zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczęcie ewidencji sprzedaży jest po prostu niemożliwe z braku w tym okresie sprzedaży. Jednakże już w momencie wznawiania działalności podatnik musi obrót ewidencjonować poprzez kasę rejestrującą. Oznacza to w praktyce, iż podczas zawieszenia działalności podatnik musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną, dokonać wszelkich czynności umożliwiających jej zgodną z wymogami prawnymi pracę, czyli dokonać jej fiskalizacji.

Działalności faktycznie nie ma a formalnie jest

Może się zdarzyć, że podatnik z takich czy innych przyczyn czasowo zaniecha wykonywania czynności, które muszą być rejestrowane w kasie fiskalnej. Nie dokonał jednakże jej formalnego zawieszenia. Za przykład może służyć niewykonywanie działalności gospodarczej przez czas choroby. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.2.MN, potwierdził, że „zamknięcie” działalności gospodarczej bez jej zawieszenia nie zwolni podatnika od obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej. Fakt taki nie może stanowić okoliczności usprawiedliwiającej zaniedbanie terminu.

Kasy rejestrujące dla hotelarzy i restauratorów

Jak wiadomo w miarę normalnie obydwie te branże działać mogą od niedawna. Przez okres od momentu objęcia ich obowiązkiem stosowania kas fiskalnych do chwili ich odmrożenia praktycznie nie była przez nie wykonywana żadna działalność. Stąd konieczność wydawania skąpych – na skutek zakazu funkcjonowania – środków na zakup kasy fiskalnej była co najmniej dyskusyjna. Jednakże od takiego mało celowego w takim momencie wydatku – jak wskazałem – uchronić mogło jedynie zawieszenie działalności, nie zaś administracyjny zakaz jej wykonywania w związku z epidemią COVID-19.

Kara za brak kasy

O ile utrata przywileju częściowego zwrotu nakładów poniesionych na zakup kasy fiskalnej to pół biedy, sankcje z tego tytułu to spora dolegliwość.

Na podstawie art. 60 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast zgodnie z art. 60 § 4 tejże ustawy w przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego o takim charakterze podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Z kolei w świetle art. 53 § 21 pkt 5 ww. ustawy księgami rachunkowymi są inne podobne (do ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów itd.) urządzenia ewidencyjne, do których zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Stawka dzienna nie ma stałej wartości. Jest to kwota ustalana przez sąd kierujący się wytycznymi wskazanymi w art. 23 § 3 k.k.s. a więc dochodami sprawcy, jego warunkami osobistymi, rodzinnymi, stosunkami majątkowymi i możliwościami zarobkowymi. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać go czterystukrotnie. Ponieważ minimalna płaca w roku bieżącym wynosi 2800 zł najniższa stawka dzienna to 93,33 zł a najwyższa 37 332 zł.

Wykroczenie skarbowe podlega natomiast grzywnie w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. W roku bieżącym kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi więc od 280 zł do 56 000 zł.

Kolejną sankcją jest przewidziana w art. 62 § 4 k.k.s. jest odpowiedzialność sprzedawcy dokonującego sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydającego dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. W takich okolicznościach kara grzywny wynosi maksymalnie 180 stawek dziennych.

Od odpowiedzialności tej uchronić może skorzystanie z określonej w art. 16 § 1 k.k.s. instytucji czynnego żalu. Dobrowolne i nieprzymuszone przyznanie się do spowodowania zaniedbania wraz z wyjaśnieniem jego przyczyn uwalnia co prawda od kary ale nie przywraca terminu do dokonania zakupu kasy rejestrującej. W ten sposób podatnik nie odzyska więc ulgi na zakup urządzenia.

Zobowiązanie dodatkowe

Na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy o VAT w razie zaniedbania obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych poprzez kasę fiskalną, ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres do rozpoczęcia spóźnionego ewidencjonowania obrotu należnych kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wobec osób fizycznych a więc takich, które za taki czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe regulacja ta nie jest stosowana. Byłoby to bowiem de facto dwukrotne ukaranie za ten sam czyn.

Adam Okonkwo

 

Hasła tematyczne: ulga na zakup kas, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz