21.09.2022: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Podatki i opłaty lokalne z nieprawidłowościami w gminach

Gminy zwiększają swoje dochody własne, ale nie zawsze prawidłowo ustalane i pobierane są podatki i opłaty lokalne – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie braku albo nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników, a także nieegzekwowania obowiązku ich składania. W większości badanych gmin stwierdzono wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Kontrole dotyczyły lat 2017-2020 i odnosiły się do realizacji dochodów własnych przez wybrane gminy z województwa warmińsko-mazurskiego.

„W latach 2017–2020 dochody ogółem we wszystkich skontrolowanych gminach wzrosły średnio o 30 proc., a dochody własne średnio o 24 proc. Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 miała wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów własnych przez gminy (np. ograniczenia w działalności przedsiębiorców z sektora turystyczno-hotelarskiego, gastronomicznego i kulturalno-rozrywkowego), a tym samym na realizowane i planowane zadania oraz inwestycje” – informuje NIK.

Okazuje się, że w trakcie kontroli wykryto liczne nieprawidłowości dotyczące kwestii podatków. Przykładowo, w przypadku sposobu ustalania i pobierania podatków i opłat lokalnych błędy stwierdzono w 5 z 10 kontrolowanych gmin i odnosiły się one do 25 proc. zbadanych spraw. W praktyce nieprawidłowości polegały przede wszystkim na braku lub nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników oraz nieegzekwowaniu obowiązku ich składania. Efektem było niewymierzanie czy też zaniżanie naliczanych podatków.

Na liście wykazanych nieprawidłowości pojawiają się także m.in. przypadki naliczania podatków w kwotach niższych od należnych, nienaliczania podatków za wszystkie wymagane lata i naliczanie podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych według stawki dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kontrole wykazały ponadto, że w większości gmin wzrosły zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – przeciętnie o 1/3.

„Nieprawidłowości w windykacji zaległości ujawniono w dziewięciu gminach i dotyczyły 41 proc. badanych spraw. Polegały one w szczególności na nieterminowym wystawianiu upomnień (opóźnienia wynosiły od jednego do 945 dni) oraz tytułów wykonawczych (opóźnienia wynosiły od jednego do 1301 dni), sporządzaniu upomnień niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niewystawianiu tytułów wykonawczych pomimo bezskutecznego upływu terminów wskazanych w upomnieniach” – wskazuje NIK.

Wykryte błędy dotyczyły również np. przyznawania ulg podatkowych – chodzi głównie o naruszenia ustawowych przesłanek stosowania preferencji. W części gmin nierzetelnie wywiązywano się też z obowiązku publikowania wykazów podmiotów, którym m.in. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych czy udzielono pomocy publicznej.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...