12.08.2022: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Podatki 2023: MF usunie wątpliwości dotyczące systemu TAX FREE

Przepisy dotyczące funkcjonowania systemu TAX FREE, w ramach którego podróżni spoza Unii Europejskiej mogą uzyskiwać zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce, zostaną znowelizowane – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3 mają wyeliminować obecne wątpliwości. Nowela powinna wejść w życie z początkiem 2023 r.

Od początku 2022 r. w systemie TAX FREE funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów z elektronicznym potwierdzaniem przez organy celne wywozu towarów poza terytorium UE. W praktyce sprzedawca dostaje co do zasady elektroniczne potwierdzenie w dniu, w którym doszło do wywozu. W celu uzyskania zwrotu podatku w gotówce podróżny musi przyjechać ponownie do Polski, by osobiście dokonać odbioru zwracanego podatku.

„W takim przypadku dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu, sprzedawca co do zasady może otrzymać po terminie do złożenia deklaracji podatkowej pomimo posiadania już elektronicznego potwierdzenia wywozu. W konsekwencji do danej dostawy towarów sprzedawca nie może zastosować stawki 0 proc.” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

W projekcie nowelizacji przewidziano wyeliminowanie wątpliwości ws. możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE. Chodzi właśnie o sytuacje, kiedy zwrot podatku podróżnemu nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa.

„Zgodnie z proponowaną zmianą w przypadku, gdy sprzedawca dokona zwrotu podatku w gotówce i uzyska dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. Prawo do dokonania korekty będzie możliwe gdy sprzedawca będzie w posiadaniu tego dokumentu nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 sierpnia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...