03.08.2022: Facebook

Podatki 2022: Ważny termin ws. podatku u źródła będzie przedłużony

Resort finansów przedłuży termin ważności oświadczenia dotyczącego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT). Termin zostanie przedłużony do końca roku podatkowego. Zmiana ma złagodzić negatywne efekty obecnych przepisów, zgodnie z którymi termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.

Z początkiem 2019 r. wprowadzono nowy mechanizm poboru podatku u źródła dla płatności na rzecz podatnika, których wartość przekracza w danym roku 2 mln zł. Po przekroczeniu tego progu płatnik musi pobrać od nadwyżki podatek bez możliwości skorzystania z preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów szczególnych (mechanizm pay & refund lub MPR). Ustawy podatkowe przewidują dwa wyjątki od obowiązku stosowania MPR. Chodzi o opinię o stosowaniu preferencji oraz oświadczenie płatnika.

„Wskutek zmian zawartych w ustawie z 29 października 2021 r. i ustawie z 9 grudnia 2021 r., które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. Zmianom nie uległ natomiast ustalony w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT okres, przez który płatnik może stosować preferencje w przypadku dalszych wypłat dla danego podatnika na podstawie oświadczenia pierwotnego, ani termin na złożenie oświadczenia następczego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporządzenia przewidziano przedłużenie do końca roku podatkowego płatnika terminu określonego w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT, w którym płatnik jest zwolniony z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund.

Jednocześnie przedłużony zostanie powiązany i zależny termin na złożenie tzw. oświadczenia następczego. W tym przypadku termin będzie wydłużony do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika (obecnie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie dwóch dodatkowych miesięcy).

Projektodawcy szacują, że w efekcie zmian zmniejszenie obciążeń administracyjnych będzie dotyczyć ok. 5 tys. podatników podatków PIT i CIT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 27 lipca 2022 r.) Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...