Podatki 2022: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym do zmiany

Do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzony zostanie szereg zmian dotyczących m.in. zakresu zwolnień przedmiotowych oraz stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nowe regulacje, które są częścią tzw. Polskiego Ładu, powinny wejść w życie z początkiem 2022 r.

Główną zmianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym ma być obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników osiągających przychody z określonych rodzajów działalności.

W przypadku osób wykonujących zawody medyczne (lekarze, dentyści, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie i fizjoterapeuci) stawka zostanie obniżona do 14 proc. Z kolei dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w branży IT ryczałt będzie obniżony do 12 proc.

Ministerstwo Finansów zapowiada również ujednolicenie zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Przychody będą w tych przypadkach mogły być opodatkowane tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W pakiecie przewidziano też zwolnienie z podatku dla przychodów osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z siłami zbrojnymi USA albo na ich rzecz (zgodnie z polsko-amerykańską umową z 15 sierpnia 2020 r. o wzmocnionej współpracy obronnej).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...