Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.06.2019

Podatki 2020: Transakcje łańcuchowe na nowych zasadach

Do polskiego prawa wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące tzw. transakcji łańcuchowych, które będą zgodne z unijną dyrektywą 2018/1910. Zmiany przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz Kodeksu karnego skarbowego. W efekcie rozliczanie podatku w ramach takich transakcji ma zostać ujednolicone.

„Aby uniknąć stosowania przez państwa członkowskie różnych podejść, co mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania lub nieopodatkowania, a także w celu uproszczenia, ujednolicenia oraz zwiększenia pewności prawa dla podmiotów gospodarczych, dyrektywa 2018/1910 wprowadza wspólną zasadę, zgodnie z którą, o ile spełnione są określone warunki, transport towarów należy przypisać jednej określonej dostawie w ramach łańcucha transakcji” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nowelizacja doprowadzi do ujednolicenia rozliczania VAT w ramach transakcji łańcuchowych – przez wprowadzenie definicji podmiotu pośredniczącego i wskazanie jednolitych zasad ws. określania tzw. transakcji ruchomej przy wysyłce albo transporcie towaru między różnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wdrożona zostanie ogólna reguła, zgodnie z którą transakcją ruchomą będzie transakcja, w której nabywcą jest podmiot pośredniczący. Co istotne, w tym ujęciu podmiot pośredniczący to podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca oraz ostatni w kolejności nabywca. Wyjątek stanowić ma przyporządkowanie wysyłki lub transportu towarów do dostawy dokonanej przez taki podmiot pośredniczący – pod warunkiem, że podmiot przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego wysyła się lub transportuje towary.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 11 czerwca 2019 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz