Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.05.2019

Podatki 2020: Projekt ws. ograniczenia zatorów już w Sejmie

Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Jak tłumaczy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, proponowane rozwiązania będą mobilizować dłużników transakcji handlowych do płacenia w ustalonych terminach. Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące przepisów podatkowych.

„Zatory płatnicze można zdefiniować jako nieterminowe wywiązywanie się odroczonych płatności. Dodatkowo w obrocie gospodarczym występuje też inne zjawisko o bardzo zbliżonych w praktyce skutkach. Jest nim stosowanie zbyt długich, często nieuzasadnionych gospodarczym charakterem danej transakcji, terminów płatności za dostarczone towary i usługi. Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi, jak również długie oczekiwanie na nią, generuje szereg negatywnych konsekwencji” – wskazują projektodawcy.

Jak twierdzą autorzy projektu, obecna sytuacja wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych, które powinny bardziej mobilizować do płacenia w ustalonych terminach i jednocześnie zniechęcać do narzucania wydłużonych (nieuzasadnionych) terminów zapłaty.

Aktualna wersja projektu zakłada m.in. skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. W takiej sytuacji nie będzie możliwości wydłużenia terminu. Wyjątek stanowić mają podmioty lecznicze, w przypadku których pozostawiony zostanie termin 60 dni. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przewidziało także wprowadzenie obowiązku stosowania maksymalnie 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, gdzie wierzycielem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a dłużnikiem jest duże przedsiębiorstwo.

Projekt zakłada też kilka zmian w przepisach podatkowych. W praktyce wprowadzona zostać ma m.in. możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych PIT i CIT o kwotę wierzytelności, jeśli dana wierzytelność nie została uregulowana albo zbyta w jakiejkolwiek formie w trakcie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie czy na fakturze (tzw. złe długi). Jednocześnie w takiej sytuacji dłużnik zostanie zobowiązany do doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania.

„Oczekiwanym efektem nowelizacji jest poprawa sytuacji wierzycieli, w szczególności tych, którzy są słabszą ekonomicznie stroną transakcji asymetrycznych oraz tych którzy zawierają umowy z podmiotami publicznymi. Większość rozwiązań dotyczy przedsiębiorców nierzetelnych, chroniąc jednocześnie przedsiębiorców, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt trafił do Sejmu 22 maja 2019 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz